Ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka tekniikkaryhmä

 Tekniikkaryhmä kokoaa rakennusalan vesi- ja ympäristöasiantuntijat kansallisella tasolla verkostoksi luomalla näille sekä muille vesi- ja ympäristöalan ammattilaisille vuorovaikutusfoorumin.

Tavoitteena on rakennusinsinöörin profiilin korottaminen ympäristöteknisissä kysymyksissä. 

Tekniikkaryhmän tehtävänä on seurata vesi- ja ympäristötekniikan kehitystä ja raportoida hallitukselle/toimistolle ja jäsenkunnalle merkittävistä tapahtumista sekä tarvittaessa tehdä esityksiä jäsenkunnan kannalta tärkeistä vesi- ja ympäristötekniikan asioista ja toimenpiteistä, antaa lausuntoja hallituksen/toimiston pyynnöstä ja aktivoida jäsenkuntaa alaan liittyvissä ajankohtaisissa ja tärkeissä asioissa.