Väylät, liikenne ja logistiikka tekniikkaryhmä

Väylät, liikenne ja logistiikka ryhmän toimialueena on kaikkien liikennemuotojen (maa-, vesi- ja ilmaliikenne) henkilö- ja tavaraliikenne, niihin liittyvä infrastruktuuri sekä näihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö. Tekniikkaryhmä jatkaa vanhan liikenne- ja kuljetusjaoston työtä ja jaoston jäsenet siirretään suoraan tekniikkaryhmän jäseniksi.

Teknikkaryhmässä on edustettuna sekä julkisella että yksityisellä sektorilla liikennesuunnittelun ja -tutkimuksen parissa toimivia tahoja. 

Tekniikkaryhmän tavoitteena on aktivoida liikenne- ja kuljetusalan jäseniä siten, että RILissä toimisi jatkossa aktiivinen liikenne- ja kuljetusalan asiantuntijoiden keskustelufoorumi.

Tavoitteeseensa tekniikkaryhmä pyrkii järjestämällä omien kokouksiensa yhteydessä kaikille avoimia teemakokouksia, joissa esitellään ja keskustellaan jostain ajankohtaisesta aiheesta tai hankkeesta. Lisäksi järjestetään erillisiä liikenne- ja kuljetusalan ajankohtaisia asioita käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Alalla toimivien ihmisten tutustuttamiseksi toisiinsa jtekniikkaryhmä järjestää myös vapaamuotoisia sosiaalisia tilaisuuksia, joissa voidaan keskustella alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.