Kiinteistöhallinta ja rakennuttaminen tekniikkaryhmä

Kiinteistöt tekniikkaryhmän päätavoitteena on verkottuminen kiinteistöalalla mahdollisimman monipuolisesti, eli luoda ryhmälle ja RILille yhteistyökumppaneita kiinteistöalalla.

Toinen selkeä ja keskeinen tavoite on RILin jäsenkunnan kiinteistöalan tietouden kasvattaminen. Tavoitteet on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Rakennuslehden kanssa, seminaari- ja teemailloin sekä Rakennusinsinööripäivien kautta.