RIL-Säätiö


RIL-Säätiön säädekirjan mukaan säätiön tehtävänä on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä muutoinkin alan osaamisen kehittäminen, opiskelun, täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien yhteistoiminnan edistäminen.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muillakin keinoin kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitustaan palvelevia hankkeita. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahoina. Rakennusalan tutkimukseen tarkoitettuja apurahoja jaetaan myös organisaatioille ja alan tutkijoille.

Säädekirjan tarkoituksen mukaisesti RIL-Säätiön apurahoja tarjotaan seuraavasti:

1. Opintojen oivallinen suorittaminen ja jatko-opintojen tukeminen

  • perusopintojen oivallisesti suorittaneille (tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot)
  • väitöskirjojen viimeistelyyn ja valmiille lisensiaattitöille
  • ajankohtaisille alan kehityshankkeille.

2. Rakennusalan verkottumisen ja kansainvälistymisen edistäminen

  • Annetaan apurahoja teekkareiden ulkomaiseen ammatilliseen opiskeluiun ja harjoitteluun.

3. Kiltojen ja ammattiainekerhojen tukeminen

4. Opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten parantaminen

  • Tuetaan alan opetusta kotimaisissa tiedekorkeakouluissa: tarjotaan palveluna yritysrahoituksen keruun koordinointia lahjoitusprofessuureihin.

5. Rakennusalan ja rakennetun ympäristön huippuosaamisen palkitseminen

  • Myönnetään palkintoja ja tunnustuksia: RIL-Palkinto, Vuoden Silta, Vuoden Rakennusalan DI ja Sillanrakennuksen erikoispalkinto

Vuodesta 2000 asti RIL-Säätiö on jakanut keskitetysti kaikki liiton kautta annettavat apurahat. RIL-Säätiön toimintastrategiasta ja vuotuisista apurahojen jaosta päättää hallitus. Säätiön hallituksena toimii RILin hallitus.