Puurakenteiden suunnittelijat

FISE on vuonna 2015 uudistanut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyytensä. Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ympäristöministeriön ohjeisiin. Muutokset koskevat suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja kelpoisuusvaatimuksia.

Pätevyysvaatimukset ja pätevyyslomakkeet

Pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta www.fise.fi > Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet. Myös lautakuntien seuraavat kokoukset löytyvät sivustolta.

FISE-pätevyyttä voi hakea seuraavissa luokissa (uudisrakentamisessa tai korjausrakentamisessa):

  • tavanomainen
  • vaativa
  • poikkeuksellisen vaativa.

Pätevyys perustuu riittävään ja oikeanlaiseen koulutukseen ja työkokemukseen suhteessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuteen.

Vanhat pätevyydet

RakMK:n osaan A2 "Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Määräykset ja ohjeet 2002" perustuvat A- ja AA-luokan pätevyydet ovat voimassa niille annetun voimassaoloajan. Pätevyyden siirtoa MRL 41/2014 mukaiseksi pätevyydeksi voi hakea pätevyyslautakunnalta siirtolomakkeella, ks. www.fise.fi.

Pätevyyden haku

RIL vastaa sihteerijärjestönä puupätevyyslautakunnan toiminnasta. Lautakunnan sihteerinä toimii Gunnar Åström, gunnar.astrom@ril.fi, puh. 040 514 4823, 0207 120 607.

Pätevyyshakemus lähetetään osoitteella:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Puurakenteiden pätevyyslautakunta
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Kuoreen merkintä ”Puupätevyyshakemus”. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteella jaana.henell@ril.fi  puh. 0207 120 606. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu. Paperista hakulomaketta ei tällöin tarvitse lähettää.

Käsittelyn nopeuttamiseksi pätevyyshakemus liitteineen kannattaa toimittaa yksipuolisesti kopioituna.

Lautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää pätevyyden myöntämisestä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisätietoja. Päätös ilmoitetaan sähköpostitse hakijalle. Hakemuksen käsittelystä ja rekisteröimisestä peritään maksu. Maksun suuruus on ilmoitettu FISE:n sivuilla osoitteessa www.fise.fi.