Kalliorakenteiden suunnittelijat

FISE on vuonna 2015 uudistanut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyytensä. Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ympäristöministeriön ohjeisiin. Muutokset koskevat suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja kelpoisuusvaatimuksia.

Pätevyysvaatimukset ja pätevyyslomakkeet

Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevyys ei kuulu maankäyttö- ja rakennuslain piiriin, mutta pätevyyttä on uusittu soveltamalla MRL:n määräyksiä ja ympäristöministeriön ohjeita.

Kalliorakenteiden suunnittelijan pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta www.fise.fi > Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet. Myös lautakuntien seuraavat kokoukset löytyvät sivustolta.

FISE-pätevyyttä voi hakea seuraavissa luokissa:

  • tavanomainen
  • vaativa
  • poikkeuksellisen vaativa.

Pätevyys perustuu riittävään ja oikeanlaiseen koulutukseen ja työkokemukseen suhteessa suunnittelutehtävän vaativuuteen.

Pätevyyden haku

RIL vastaa sihteerijärjestönä pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunnan toiminnasta. Lautakunnan sihteerinä toimii Gunnar Åström, gunnar.astrom@ril.fi, puh. 040 514 4823, 0207 120 607.

Pätevyyshakemus lähetetään osoitteella:

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Kalliorakenteiden suunnittelijoiden pätevyyslautakunta
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Kuoreen merkintä ”Kalliorakenteiden suunnittelija”. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteella jaana.henell@ril.fi  puh. 0207 120 606. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu. Paperista hakulomaketta ei tällöin tarvitse lähettää.

Käsittelyn nopeuttamiseksi pätevyyshakemus liitteineen kannattaa toimittaa yksipuolisesti kopioituna.

Lautakunta käsittelee hakemuksen ja päättää pätevyyden myöntämisestä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lisätietoja. Päätös ilmoitetaan sähköpostitse hakijalle. Hakemuksen käsittelystä ja rekisteröimisestä peritään maksu. Maksun suuruus on ilmoitettu FISE:n sivuilla osoitteessa www.fise.fi.