Pätevyydet

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeseen ryhtyvällä (tilaajalla/rakennuttajalla) on hankkeen vaativuus huomioiden riittävät edellytykset hankkeen totetuttamiseen ja käytettävissään pätevä henkilöstö. Rakennuslupaviranomaisten tehtävänä on varmistaa toimijoiden kelpoisuus ko tehtävään, ts että suunnittelijoilla, valvojilla ja työnjohtajilla on hankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä pätevyys.

FISE Oy vastaa pätevyydentoteamisjärjestelmästä

9.12.2002 perustettu Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy myöntää arviointilautakuntien esityksestä pätevyyksiä sekä ylläpitää puolueetonta, luotettavaa ja julkista valtakunnallista rekisteriä päteviksi todetuista henkilöistä.

Rakennuttajat, työnantajat, rakennushankeeseen ryhtyvät ja rakennustarkastajat löytävät pätevyysrekisteristä helposti päteviä alan ammattilaisia (rakennuttajia, suunnittelijoita, työnjohtajia, valvojia, jne.). Pätevyysvaatimusten täyttäminen ja pätevyysrekisteriin kuuluminen kannustaa myös rakennusalan ammattilaisia itsensä kehittämiseen. Päteväksi todettu henkilöstö vaikuttaa myös yrityksen laatuluokitukseen ja on siten myös yrityksen kilpailutekijä.

Pätevyysjärjestelmät ovat määräyksiin (esim. Maankäyttö- ja rakennuslaki) sekä viranomaisohjeisiin (mm. ympäristöministeriön) perustuvia tai vapaaehtoisia. Pätevyysjärjestelmään kuuluvat pätevyysvaatimukset ovat pätevyyslautakunnan määrittelemiä ja FISE Oy:n hallituksen vahvistamia. Sihteerijärjestöt vastaavat lautakuntien käytännön toiminnasta.

FISE Oy:n perustajaosakkaat ovat rakennusalan järjestöt RIL, RIA, RKL, Rakennustarkastusyhdistys, RATEKO, BY, SGY, SuLVI, TRY, Insinööriliitto, Julkisivuyhdistys,
SNIL, MTR, VVS, SAFA ja Puuinfo Oy. Toiminnassa ovat mukana myös muita järjestöjä, kuten RAKLI ja SPIY.

RILin vastuulla olevat pätevyysjärjestelmät

RIL vastaa sihteerijärjestönä seuraavien pätevyysjärjestelmien toiminnasta:

 • Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyys
 • Rakennuttajan RAP-pätevyys
 • Kalliorakennesuunnittelijan pätevyys
 • Kalliorakennustöiden työnjohtajan pätevyys
 • Pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyys
 • Pohjarakennustöiden työnjohtajan pätevyys
 • Puurakenteiden suunnittelijan pätevyys
 • Puurakenteiden työnjohtajan pätevyys
 • Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyys
 • Kosteusvaurion korjaussuunnitteijan pätevyys
 • Akustiikkasuunnittelijan pätevyys
 • Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys

Vasemman palkin linkeistä saa lisätietoa edellä mainituista pätevyyksistä.

Muista pätevyyksistä vastaavat toiset järjestöt. Lisätietoja niistä löydät FISEn sivuilta www.fise.fi  (pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet, sihteerijärjestöt, pätevyyden saaneet jne).