Pääsuunnittelijakoulutus 13

Koulutus on täynnä!

Seuraava koulutus käynnistyy 6.-7.9.2017. Lisätietoja täältä

PS 13 koulutuspäivät:

1. jakso 21.-22.3.2017 - Pääsuunnittelijan toimintakenttä
2. jakso 25.-26.4.2017 - Pääsuunnittelija rakennushankkeessa (Huom! muuttunut ajankohta)
3. jakso 16.-17.5.2017 - Pääsuunnittelija korjausrakennushankkeessa
4. jakso 22.-23.8.2017 - Pääsuunnittelijan henkilökohtaiset valmiudet
5. jakso 19.-20.9.2017 - Pääsuunnittelun erityiskysymyksiä

Järjestäjät: RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL

Edellisen koulutuksen ohjelma

Lisätiedot koulutuksesta: elina.rantakallio[at]ril.fi tai p. 050 520 1168
Lisätiedot pätevyydestä: pia.selroos[at]safa.fi tai p. (09) 5844 4204

Pääsuunnittelijan pätevyyden toteamisen tarkoituksena on osaltaan varmistaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin pääsuunnittelijatehtäviin ehdolla olevien henkilöiden pätevyys eri vaativuusluokissa, kannustaa pääsuunnittelijoita jatkuvaan itsensä kehittämiseen, yksinkertaistaa tilaajan pääsuunnittelijan valintaa sekä täydentää suunnittelutoimistojen pätevyydentoteamisjärjestelmiä varmistamalla konkreettinen osaaminen. Koulutusohjelma on hyväksytty pätevyydentoteamislautakunnassa pääsuunnittelijan pätevyyden tarkoittamaksi täydennyskoulutukseksi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sekä aloitteleville pääsuunnittelijoille että pääsuunnittelijan tehtävissä jo toimineille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu kaikille niille, jotka haluavat päivittää tietonsa tai laajentaa tietämystään pääsuunnittelusta.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen päätavoitteena on perehdyttää osallistujat pääsuunnittelijan tehtäväkenttään ja antaa lisävalmiuksia työskennellä menestyksekkäästi pääsuunnittelijana vaihtelevissa tilanteissa ja hankkeissa.

Poissaolot

Todistuksen saamiseksi osallistujan tulee olla läsnä kaikkina koulutuspäivinä sekä osallistua seminaarityön tekoon. Mahdolliset poissaolot voi korvata seuraavan koulutuksen yhteydessä, veloituksesta sovitaan erikseen. Poissaolot eivät vähennä osallistumismaksua tästä koulutuksesta.

Peruutukset

Mikäli ilmoittautuminen perutaan 7.3.2017 jälkeen, veloitetaan perumiskuluina 200 eur (+ alv). Mikäli osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, peritään 50 % osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle.

Koulutuspaikka

1. jakso Lapinlahdenkatu 1, Helsinki

2.-5. jakso Hotelli Helka (Pohjoinen Rautatienkatu 23, 00100 Helsinki)
p. +358 9 613 580, email: reservations@hotelhelka.com.

Lisätietoja pääsuunnittelijoiden pätevyydentoteamisesta

Pääsuunnittelijan pätevyystentti

Tentin järjestämisestä vastaa SAFA. Tentti järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Kirjallisuusluettelo

Tenttikysymyspankki

Lisätiedot pätevyydestä: pia.selroos[at]safa.fi tai p. (09) 5844 4204