Ulkomainen työvoima ja tilaajavastuulain uudistus

PERUTTU 14.6.2017, Helsinki (Lapinlahdenkatu 1b)
21.11.2017, Helsinki (Lapinlahdenkatu 1b)

Eduskunta on käsitellyt tilaajavastuulain muutoksia ja ne astuivat voimaan 1.9.2015 . Tilaaja-asemassa olevalle yritykselle voidaan määrätä korotettua laiminlyöntimaksua jatkossa myös muihin sopimuksiin liittyen kuin rakennusalan sopimuksiin. Jatkossa työn tilaajan tulee vaatia selvitykset myös alihankkijan työntekijöiden työterveyshuollon hoitamisesta.

Euroopan Unionin tuomioistuin antoi ennakkopäätöksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Päätös koski lähetettyjen työntekijöiden palkkausta Suomessa. Tämä päätös vahvistaa ulkomailta lähetetyille työntekijöille maksettavan palkan sisältöä ja minimivaatimuksia. Tuomioistuin linjasi, että ulkomailta tulevalle työntekijälle tulee maksaa muun muassa vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, lomakorvaukset, erilliskorvaukset ja päivärahaa Suomessa työskenneltäessä. Sekä työnantajalla että työn tilaajalla on tätä myötä velvollisuus valvoa, että palkkaus on tuomioistuimen linjauksen mukainen. Ulkomaalaislain perusteella sama velvollisuus on myös työmaan pääurakoitsijalla.


Verohallinto ja Aluehallinto ovat tehneet uusia linjauksia koskien rakennusalan tiedonantovelvollisuutta. Tule kuulemaan uusista linjauksista sekä tilaajavastuulain uudistuksista ja mitä EU –tuomioistuimen päätös vaikuttaa urakkasopimuksiin.

Helsingin marraskuun koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 13.00

Luennot

Luennoitsijana toimii varatuomari Ville Wartiovaara

 • Tilaajavastuulain tarkoitus ja soveltamisala
 • Lain selvitysvelvollisuuden sisältö
  • selvitysvelvollisuuden hoitaminen
  • selvitysvelvollisuus ulkomaalaisten yritysten kohdalla
  • oikeuskäytäntö
 • Tilaajavastuulaki hankintasopimuksissa
  • miten varautua urakka-asiakirjoissa ja urakkaneuvotteluissa selvitysvelvollisuuteen?
 • Tilaajavastuulain uudistus rakennusalalla
  • mikä muuttuu?
  • toimenpiteet uudistuksen johdosta
 • Rakennusalan veronumero
  • miksi veronumero otettiin käyttöön?
  • ketä veronumero koskee?
  • työntekijän ilmoitusvelvollisuus
  • julkinen veronumerorekisteri
 • Urakoitsijan ja tilaajan ilmoitusvelvollisuuksien laajeneminen
  • mitä tietoja annetaan jatkossa?
  • kenen vastuulla on tietojen antaminen?
  • miten vastuu jakaantuu yrityksessä hankinnan ja työmaan kesken?
  • sanktiot laiminlyönneistä
  • varautuminen uudistuksiin
 • Ulkomaisen työvoiman hallinta
  • tarvittavat luvat ja ilmoitukset ulkomaisen työvoiman käytöstä työmaalla
  • sovellettavat työehdot ja tilaajan selvitysvelvollisuus
  • sosiaaliturva
  • verotus
  • ohjeistus hankinnan ja työmaiden avuksi
  • urakkaketjun hallinta ja häiriöihin varautuminen

Osallistumismaksu vuonna 2017 syyskaudella:

RILin, RKL:n ja RIAn jäsenille 325 eur +alv 24 %
Muille 360 eur +alv 24 %
Hinta sisältää opetuksen lisäksi kurssimateriaalin sekä mahdolliset tarjoilut