Syysliittokokouskutsu

Syyskokouskutsu

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n sääntömääräinen syysliittokokous pidetään torstaina 17.11.2016 alkaen klo 17.00 Säätytalolla, osoite Snellmaninkatu 9 - 11, 00170 Helsinki.

Kokouksen asialista:

1. Avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kokouksen äänestysmenettelyn toteaminen
6. Hallituksen uusien jäsenten valinta vuosiksi 2017 - 2019
Valittavana on varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä
7. RIL ry:n tilintarkastajien valinta vuodelle 2017
8. RIL-Säätiön tilitarkastajien valintamenettely
9. Talousarvio, toimintasuunnitelma ja vuosimaksun suuruus vuodelle 2017
10. Evästyskeskustelu
11. Kokouksen päättäminen

Hallituksen vaalin äänestysmenettelynä käytetään tietoliikenneyhteyden kautta 31.10.-14.11.2016 tapahtuvaa äänestystä ja syyskokouspaikalla 17.11.2016 kello 15.30 - 16.30 suoritettavaa äänestystä. Äänestystä varten kaikki RILin äänioikeutetut jäsenet saavat sähköpostitse henkilökohtaiset tunnukset.

Liiton sääntöjen mukaan äänioikeutettuja ovat kaikki liiton varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet, jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä (30.4.2016) tai jotka on hyväksytty jäseneksi viimeistään hallituksen kokouksessa 25.8.2015 ja jotka ovat suorittaneet jäsenmaksunsa.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Hallitus

Ilmoittaudu tapahtumaan