Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016

Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko 2016 on Pudasjärven hirsikampus, joka avattiin koululaisille syyslukukaudelle 2016. Pudasjärven kaupungilla on pitkä hirsirakentamisen perinne ja linjaus, että kaikessa julkisessa rakentamisessa pyritään selvittämään puurakentamisen mahdollisuus. Pudasjärven hirsikampuksen rakentamisessa on yhdistetty perinteistä hirsirakentamista ja modernia tietomallia. Kokonaisuudessaan hirsikampuksen rakentaminen on rohkea ja ekologinen ratkaisu.

Pudasjärven hirsikampus on Rakennusinsinöörien liitto RIL ry:n, Oulun insinöörit ry:n ja SAFA:n esitys. Palkinto myönnetään Pudasjärven kaupungille.

Pudasjärven hirsikampuksen hirret tulivat Kontiotuotteelta ja puut tulivat lähimetsistä. Hirsikampus on suunnittelun puolesta nykyaikainen taidonnäyte, jossa hiilijalanjälki on pienempi, kuin muulla vastaavalla hankkeella. Tietomallia hyödynnettiin täysin niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa, esimerkiksi runkorakenteiden valmistus toteutettiin suoraan tietomallista ilman tulostettavia tiedonsiirtosuunnitelmia.

Puurakenteiden suunnittelussa kokonaisuus jaettiin toiminnallisesti useisiin osiin, jolloin puun painuma ja kosteuseläminen voidaan hallita. Kohteen pitkäaikaiskestävyyttä ja rakennusfysikaalisia riskejä on arvioitu jatkuvasti suunnitteluratkaisuja luotaessa.

Kampus jakautuu neljään osaan, joista yhden runko on teräsbetonia ja muut hirttä. Teräsbetoni-osaan on sijoitettu väestönsuoja ja keskuskeittiö ja osa on kuitenkin verhoiltu puulla.

Pudasjärven hirsikampus on saanut Suomen ensimmäisen BREEAM for education -sertifikaatin, joka tarkoittaa mm. rakennuksen sisäilmalaatu on saavuttanut sisäilmastoluokan S2 vaatimukset, akustiikka on laadukas, vedenkulutusta tehostettu, toteutettu monimuotoinen luonnonympäristö ja työmaatoiminnot olleet vastuullisia.
Erityistä huomiota raati kiinnitti kaupungin linjaukseen puurakentamisessa, joka on johtanut perinteisen hirsirakentamisen ja modernin tietomallin yhteensaattamiseen. Hankkeessa on huomioitu kokonaistaloudellisuus, ekologisuus sekä energiataloudellisuus. Kaupungin koon huomioon ottaen koulun rakentaminen on ollut rohkea ratkaisu.

Pohjois-Suomen Rakennustekoraati myöntää lisäksi kunniamaininnan Kempeleen kunnalle uudesta rautatieasemasta. Uuden rautatieaseman avaaminen on poikkeuksellinen teko. Hanke parantaa kunnan yleisilmettä ja parantaa työssäkäyntimahdollisuutta ympäristöystävällisesti. Ensimmäinen henkilöjuna pysähtyi asemalla 20.6.2016. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien ansiosta uusi liikennepaikka muodostuu keskeiseksi liikenteen solmukohdaksi Kempeleen ja sen seutukuntien asukkaille tulevaisuudessa. Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana kevyen liikenteen väylän parantaminen Zeppeliinin ja kuntakeskuksen välillä.

Rakennustekoraati kiinnitti erityistä huomiota Kempeleen kunnan kehittämisotetta ja oma-aloitteisuutta, jotta hanke saatiin toteutetuksi. Hankkeen myötä voidaan kehittää joukkoliikennettä enemmänkin Oulun seudulla pitkällä aikavälillä.

MIKÄ POHJOIS-SUOMEN RAKENNUSTEKO?

Pohjois-Suomen Rakennusteko valitaan tänä vuonna kuudennentoista kerran. Ehdolle Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi voi asettaa teon tai aikaansaannoksen kuten rakennuksen, rahoitusmuodon, rakennuttamistavan, projektinjohtotavan, infrastruktuurin kehittämisen, keksinnön, menetelmän, tutkimuksen, kaavan tai muun vastaavan. Rakennustekoraati koostuu YTR:n yhdistysten edustajista. Rakennustekoraati palkitsi Pudasjärven kaupungin ja Kempeleen kunnan Pohjois-Suomen osaston RIL-glögeillä TurusenSahalla 25.11.2016.

YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry, Oulun Seudun LVI-tekninen yhdistys OuLVI ja Kauppakamari.