Mielenilmaukseen osallistuminen on jäsenen omassa harkinnassa

RILillä ei ammatillis-aatteellisena järjestönä ole kantaa perjantaina 18.9.2015 järjestettävään mielenilmaukseen hallituksen politiikkaa vastaan. Mielenilmaukseen osallistuminen on jäsenen omassa harkinnassa.

RILin sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on

  • edistää rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ja kiinteistöalan kehittymistä,
  • toimia diplomi-insinööritutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden rakennetun ympäristön ammattilaisten yhdyssiteenä,
  • valvoa jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja ja toimintamahdollisuuksia,
  • kehittää jäsentensä ammattitaitoa,
  • edistää jäsentensä ja toimialalla toimivien muiden yhdistysten keskinäistä yhteistoimintaa.

RIL tarjoaa jäsentensä työelämän haasteisiin mm. juridista neuvontaa, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, palkkatilastoja ja -neuvontaa sekä täydennyskoulutusta. Erilllistä maksua vastaan pääset kauttamme myös työttömyyskassan jäseneksi.

Työmarkkina-asioissa RIL tarjoaa TEKin kanssa yhteisjäsenyyttä. RIL/TEK-jäsenyyden valitsevien osalta TEK hoitaa jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä.

Lisätiedot:

Teemu Vehmaskoski
Johtaja, jäsenyys ja vaikuttaminen
teemu.vehmaskoski@ril.fi
050-352 6878