Vuoden 2014 rakennusalan diplomi-insinööri Pekka Seppälä: Kuivaketju ratkaisuksi rakentamisen kosteusongelmiin

pe 11. huhtikuuta 2014 16.00.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on valinnut tekniikan lisensiaatti Pekka Seppälän vuoden 2014 rakennusalan diplomi-insinööriksi. Seppälä on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien laatupäällikkönä Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa, jonka pitkäjänteinen työ rakentamisen laatuongelmien ratkaisemiksi on tunnustettu valtakunnallisestikin.

Laatutyö on jakautunut kahteen päähaaraan. Ammattilaisia on koulutettu määräystasoa paremman laatutason riskittömään suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Haasteena on ollut energiatehokkuuden nopea kehitys. Onnistuminen edellyttää vahvaa osaamista rakennusprosessin koko laatuketjussa.

Oulun malli luo laatua hoksauttamalla

Laatutyön toinen tukijalka on rakennuttajille kohdennettu ennakoiva laadunohjaus ennen suunnitteluvaihetta ja rakennuslupaa. Tavoitteena on laatutietoinen tilaaja, vaativa asiakas. Tämä ennakoiva laadunohjaus tunnetaan Oulun mallina, jonka mottona on: Ei pakolla vaan ”hoksauttamalla”.

Pekka Seppälän vastuulla ovat olleet useat Oulun rakennusvalvonnan laadun kehittämishankkeet, joita on sovellettu ennakko-ohjauksessa, ammattilaiskoulutuksissa ja rakennusvalvonnan perusprosesseissa. Työssään hän on paneutunut erityisesti rakentamisen suurimpiin nykyhaasteisiin: rakentamisen kosteudenhallintaan, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. ”Tulevaisuuden taloissa tavoitteena on lähes nollaenergiataso. Talotekniikan säädön ja automaation merkitys kasvaa, kun energiaa otetaan useista lähteistä.”, kertoo Seppälä.

Ehjän kuivaketjun merkitys korostuu energiatehokkaassa rakentamisessa

Seppälä on myös huolissaan olemassa olevan rakennuskannan kosteus- ja homeongelmista. ”Ne on saatava hallintaan”, vaatii Seppälä ja muistuttaa, että eduskunta on velvoittanut hallituksen ryhtymään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on ehdotettu rakentamiseen ja korjaamiseen ennakoivaa ohjausta ja neuvontaa.

Rakentajille Seppälällä on selkeä neuvo: ”Koko rakentamisen ketjuun pitää saada aikaan katkeamaton kuivaketju samaan tapaan kuin elintarvikkeilta vaaditan ehjää kylmäketjua. Rakentamisen kuivaketju takaisi sen, että tuoteosat pysyvät kuivina koko logistisen ketjun läpi.” Kuivaketju on Seppälän mielestä välttämätön varsinkin erittäin energiatehokkaassa rakentamisessa, jossa kosteus ei poistu rakenteista kovin helposti.

Asiantuntijuus ja ammattiylpeys avainasemassa

Seppälä katsoo, että asiantuntijuutta tulisi hyödyntää nykyistä paremmin: ”Rakentamisessa tulee yhä enemmän myös vaatia osaamista ja ammattiylpeyttä. Toisaalta ammattilaista tulee arvostaa sekä antaa heille aikaa ja tehdä työ kerralla hyvin. Elinkaaren aikaisen huoltoon ja ylläpitoon tulee saada yhä enemmän ammattimainen ote.”

Seppälän asiantuntemusta ovat hyödynnetty laajasti ministeriöiden työryhmissä rakentamisen ohjauksen ja säädösten kehittämistyössä. Seppälä oli keskeisesti mukana muun muassa ministeri Vapaavuoren Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 – toimintaohjelman määrittelyssä.

Innovatiivinen matkasaarnaaja

Seppälän persoonassa yhdistyvät innovatiivisen asiaosaaja ja innostava esittämistaito, joten hänen rooliinsa on luontevasti kuulunut kehitystyön tulosten vieminen kentälle ja käytäntöön. Hän on kirjoittanut laadunohjaukseen liittyen lukuisia artikkeleita ja pitänyt satoja luentoja ja tilaisuuksia eri puolilla maata.

Hyvän kuvan tunnustuksen saajan aktiivisuudesta antaa sekin, että hän on osallistunut monipuolisesti oman ammattijärjestönsä, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n toimintaan. Pekka Seppälä on ollut sekä RILin Pohjois-Suomen alueosaston hallituksen jäsen että sittemmin myös koko RILin hallituksen jäsen.

Tunnustus luovutettiin perjantaina 11.4.2014 klo 16.00 Säätytalolla Helsingissä, Risto Vahanen (vas,) ja Pekka Seppälä.  (kuvat Adolfo Vera)

***

Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valitsemisen kriteereinä ovat laadukas insinööriosaaminen, suunnittelun merkityksen edistäminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen. Valinnan tekee RILin hallitus.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Esko Järvenpää (1997), Antti Peltoniemi (1998), Erkki KM Leppävuori (1999), Risto Laukkanen (2000), Rita Piirainen (2001), Matti A. Mantere (2002), Toivo Vainiotalo (2003), Tapani Mäkikyrö (2004), Lasse Alanne (2005), Ralf Lindberg (2006), Tage Eriksson (2007), Olavi Louko (2008), Timo Kohtamäki (2009), Reijo Riekkola (2010), Mikko Leppänen (2011), Pekka Pulkkinen (2012) ja Ilkka Romo (2013).

Palaa edelliselle sivulle