Vuoden 2013 rakennusalan diplomi-insinööri Ilkka Romo:

pe 19. huhtikuuta 2013 20.00.00

Tietomallinnus on rakentamisen tulevaisuuden kannalta keskeisessä roolissa

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL valitsi Skanska Oy:n kehitysjohtaja Ilkka Romon vuoden 2013 rakennusalan diplomi-insinööriksi. Romo on pitkäjänteisesti edistänyt tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tietomallinnuksen (BIM, Building Information Modelling) käyttöönottoa rakennusalalla. Hän on aktiivisesti tehnyt alan suomalaista osaamista tunnetuksi myös kansanvälisesti. Romon mukaan tiedon digitalisoituminen ja siitä seuraava koko teollisuuden toimintatapojen muutos tarjoaa keinon rakentamisen tuottavuuden parantamiseen.

Tietomallintamisella avulla kohteesta luodaan kolmiulotteinen virtuaalimalli, joka sisältää tarkkaa tietoa rakennuksen tiloista, komponenteista ja materiaaleista oleellisine ominaisuustietoineen.

Tietomallinnuksen hyödyt ovat Romon mielestä merkittäviä: ”Mallien avulla voidaan esimerkiksi tehdä havainnollisia suunnitelmia, laskea energiankulutusta ja tehdä nopeasti vaihtoehtoisia suunnitelmia ja kustannuslaskelmia.” Hän korostaa mallien käyttöä etenkin suunnitelmien havainnollistamisessa ja laadunvarmistuksessa.

”Työmaalla erityisesti kolmiulotteisten suunnitelmien kattavuus ja havainnollisuus ovat tärkeitä. Näin työmaalle jää vähemmän tai ei lainkaan tarvetta soveltaa, mikä parantaa laatua ja lisää tuotannon tehokkuutta.”, Romo vakuuttaa. Hänen kokemuksensa mukaan halukkuutta uusien työkalujen käyttöön löytyy ja palaute on ollut positiivista. Seuraavana askeleena hän näkee tablet-tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden jalkautumisen työmaille.

Suomalainen osaaminen mallina globaaleille käytännöille

Osaamispohjaa uusille toimintatavoille on luotu Suomessa aktiivisesti muun muassa vuosina 2009 – 2012 toiminnassa olleessa Skanskan globaalissa tietomallintamisen kehityskeskuksessa. ”Kävimme läpi kaikki tietomallinnuksen keskeiset osa-alueet ja loimme niihin käytännöt. Se oli antoisaa aikaa, kun valtavan innostunut, nuori ja kansainvälinen ryhmä kehitti uutta teknologiaa ja toimintatapaa, joka todella muutti teollisuuden käytäntöjä.”, toteaa keskuksen vetäjänä toiminut Ilkka Romo.

Kehityskeskuksessa tehdyn työn tuloksena Skanska käyttää nykyisin tietomalleja vakiona kaikissa omissa projektikehityshankkeissaan, suunnittelussa, rakentamisen valmistelussa ja työmailla. Romo pitää ilahduttavana, että myös rakennuttajat ja investorit ovat viime aikoina innostuneet BIMin käytöstä.

Tietomallinnus on rakentamisen tulevaisuuden kannalta keskeisessä roolissa, mutta Romo huomauttaa alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa olevan monia muitakin tärkeitä aiheita, kuten energia- ja ympäristötehokkuuden. ”Kokonaisuutena näkisin, että alan pitäisi panostaa vielä nykyistäkin enemmän kehittämiseen, visioida ja hakea keinoja alan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Lisäksi meidän kaikkien tulisi tarkastella asioita kokonaisedun, eikä yksittäisten intressiryhmien näkökulmasta.”, hän linjaa.

Kehittäminen tarvitsee tuekseen vahvaa tutkimusta

Alalla laajasti arvostettu ja kokenut kehitystoiminnan asiantuntija Romo antaa myös arvoa tutkimukselle: ”Kaikkia uusia asioita edeltää aina tavalla tai toisella tutkimus. Ei tietomallintamisen soveltamistakaan aloitettu tyhjästä, vaan sitä edelsi vuosia kestänyt laaja tutkimustyö.” Romo korostaakin VTT:n ja yliopistojen merkitystä alan yritysten kumppaneina. Hän toivoo, että tutkimusorganisaatioiden resursseita pidettäisiin huolta.

Erityistä kiitosta Romo antaa Tekesille, joka on hänen mukaansa pitkäjänteisesti katsonut teollisuuden tulevaisuuteen ja tukenut kehitystoimintaa. ”Ilman Tekesiä emme olisi Suomessa nykyisellä, kansainvälisestikin vertailtuna korkealla tasolla. Meillä on ainutlaatuinen toimintamalli, joka tarjoaa oivan mahdollisuuden teollisuutemme kilpailukyvyn parantamiseen.”

Vuoden 2013 rakennusalan diplomi-insinööri kiittelee myös Skanskaa työnantajana: ”On hienoa työskennellä aidosti kansainvälisessä yrityksessä, jossa on tehty aktiivista yhteistyötä kehittämisasioissa.”

Pitkäjänteinen ja sympaattinen kehittäjä

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinnalla Suomen Rakennusinsinöörien Liitto pyrkii nostamaan esiin muun muassa suunnittelun merkitystä rakentamisessa. Valintakriteereinä ovat laadukkaan insinööriosaamisen lisäksi henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen.

RILin hallitus valitsi Skanska Oy:n kehitysjohtajana työskentelevän Ilkka Romon palkinnon saajaksi lukuisten RILin jäsenkunnalta tulleiden ehdotusten joukosta. Ehdotuksissa Romoa luonnehditaan muun muassa ammattitaitoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja tunnolliseksi asiantuntijaksi, joka on erinomainen ammattikuntansa edustaja. Hänestä huokuu innostus, tehokkuus ja sinnikkyys, jota paljon haasteita sisältävässä kehitystyössä tarvitaan.

Esimiehenä Romo on aktiivisesti pyrkinyt kannustamaan nuoria kehitystyön pariin. Hän kokee myös tärkeäksi, että tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta syntynyttä osaamista ja tietoja jaetaan. ”Tietomallinnuksen vieminen laajasti käyttöön on sisältänyt monia haasteita, mutta luottamus tavoitteisiin ja tinkimätön niiden eteen töiden tekeminen on kannattanut. Tavoitteisiin pitää uskoa!”, hän summaa pitkää uraansa rakentamisen parissa.

Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri -tunnustus luovutettiin perjantaina 19.4.2013 klo 19.00 alkaen järjestetyillä RILin kevätkokouspäivällisillä Säätytalolla Helsingissä.

Palaa edelliselle sivulle