Voimassa olevan FISE-pätevyyden siirto MRL 41/2014 uusien vaativuusluokkien mukaiseksi pätevyydeksi

to 28. toukokuuta 2015 13.15.00

FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä. Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ohjeisiin. Muutoksessa uudistettiin suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuusvaatimukset. Uudet vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

Rakentamismääräyskokoelman mukaisia pätevyyksiä ei enää todeta tai uusita. Voimassa oleva pätevyys on suositeltavaa siirtää uuden lain mukaiseksi pätevyydeksi pätevyysvaatimusten täyttyessä. Tämä siirtomenettely koskee B-, A- ja AA-luokan työnjohto- ja suunnittelijapätevyyksiä, jotka ovat perustuneet maankäyttö- ja rakennuslakiin ja rakentamismääräyskokoelmaan.

Vaihtoehtoisesti voi hakea uuden lain mukaista pätevyyttä suoraan uutena pätevyytenä, jolloin hakumenettely noudattaa FISEn verkkosivuilta valikon Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet alta avautuvia pätevyyskohtaisia ohjeita.

Lue lisää FISEn sivuilta.

Palaa edelliselle sivulle