Vauhtitien siltakilpailu ratkesi

ma 10. kesäkuuta 2013 21.32.00

Pisararata-hankkeeseen liittyvän Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu on ratkennut. Tuomaristo päätti yksimielisesti valita voittajaksi Pöyry Finland Oy:n työryhmän kilpailuehdotuksen ”Chicaner”, jossa nähtiin voimakkaita ja aluetta elävöittäviä ideoita.

Pisararata on Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin suunnitteluvaiheessa oleva hanke. Suunnitelmaan sisältyy pääradan varrella, näkyvällä paikalla sijaitseva Vauhtitien ylittävä ratasilta ympäristöineen. Suunnittelukilpailun tavoitteena oli suunnitella kustannustehokas, ympäristöön sopiva ja toimiva kokonaisuus alueelle.

”Paikalla on erityinen merkitys porttina saavuttaessa Helsingin niemelle. Matkustajien näkymät junien ikkunoista ovat keskeisessä roolissa muodostettaessa mielikuvia alueesta”, tuomaristo kuvailee.

Kilpailutehtävään kuului sillan ja lähellä sijaitsevan ratatunnelin suuaukon suunnitteleminen sekä Vauhtitien katualueen, pysäköintialueen, urheilukentän liikenneyhteyksien, ulkoiluteiden ja viherympäristön järjestelyt.

Edellytyksenä kilpailuun osallistumiselle oli asiantuntemus siltasuunnittelusta, arkkitehtuurista, ympäristö-, katu- ja geoteknisestä suunnittelusta sekä erityisosaamista ratasilloista. Suunnittelukilpailuun osallistui kaikkiaan neljä kilpailuehdotusta: Chicaner, Accelero, Altius ja Wroom. Osallistuneet työryhmät kilpailutöiden takana ovat Pöyry Finland Oy:n lisäksi WSP Finland Oy, Sito Oy ja Ramboll Finland Oy.

Tuomaristossa oli edustajia Liikennevirastosta, Helsingin kaupungin rakennusvirastosta ja kaupunkisuunnitteluvirastosta, Aalto-yliopistosta ja H-L-P Arkkitehtitoimisto Oy:stä. Tuomaristo kuuli myös kaupunkisuunnitteluviraston, VR Track Oy:n ja Sweco PM Oy:n asiantuntijoita. Kilpailu järjestettiin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n insinööritaitokilpailun säännöillä.

Lue lisää liikenneviraston sivuilta.

Palaa edelliselle sivulle