Valtioneuvostolta periaatepäätös korjausrakentamisesta

to 2. lokakuuta 2008 18.15.00

Periaatepäätöksessään valtioneuvosto linjaa hallitusohjelman ja korjausrakentamisen strategian mukaisesti ne toimenpiteet, joiden avulla varmistetaan rakennuskannan toimivuuden ja laadun säilyminen ja kehittyminen muuttuvissa olosuhteissa tällä hallituskaudella.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen päätavoitteita ovat:

  • A. Rakennuskannan palvelukyvyn ja laatutason säilyttäminen sekä parantaminen
  • B. Rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen
  • C. Korjausrakentamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen
  • D. Korjausrakentamiseen liittyvän tiedon, osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Periaatepäätöksessään hallitus linjaa päätavoitteiden toteuttamiseksi 16 erillistä toimenpidettä, joissa korostetaan mm kiinteistöjen johtamisen ja kiinteistönpidon ammattimaisuutta, rakennuskannan terveellisyyttä ja turvallisuutta, rakennuskannan energiatehokkuutta, korjausrakentamisen ammattilaisten riittävyyttä sekä korjausrakentamisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi määritellään ne valtionhallinnon tahot, joiden vastuulle asioiden eteenpäinvieminen kuuluvat.

Periaatepäätös

Periaatepäätös kytkeytyy laajempaan, alan kanssa yhteistyönä laadittavaan korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelmaan. RIL on ollut mukana toimeenpanosuunnitelmaa laatineissa työryhmissä. RILin hallituksen asettama alan asiantuntijoista koostuva korjausrakentamisen työryhmä on myötävaikuttanut toimeenpanosuunnitelman laadintaan ja loppuraportissaan ehdottanut koko alalle ja RILille korjausrakentamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Palaa edelliselle sivulle