Uutta tietoa savupiippujen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon

ma 13. lokakuuta 2008 15.11.00

Paloturvallisuuden parantamiseksi on ympäristöministeriö syksyllä 2007 uusinut Rakentamismääräyskokoelman osan E3 nimellä “Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2007”. Uusi E3 on osittain laajempi ja osittain suppeampi kuin edellinen versio. Uuden E3:n noudattaminen on pakollista rakennushankkeissa, joihin on haettu rakennuslupaa 1.9.2009 tai sen jälkeen.

Uuden RIL-ohjeen tavoitteena on parantaa savupiippuihin liittyvä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessia nojautuen uusiin E3-määräyksiin sekä muihin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin. Julkaisussa annetaan laajasti alaa palvelevaa lisäohjeistusta. Ohje käsittelee savupiipun rakenteiden suunnitteluperusteita, tehdasvalmisteisten ja paikalla rakennettavien savupiippujen erityispiirteitä, savupiippujen käyttöturvallisuutta, huoltoa ja korjaamista sekä niihin liittyviä erityiskysymyksiä. Ohjeessa käydään myös läpi savupiippuja koskevia standardeja, CE-merkintäjärjestelmää sekä markkinavalvontaa.

Ohje on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille eli rakennuttajille, suunnittelijoille, valmistajille, rakennusyrityksille sekä rakennusvalvonta- ja paloviranomaisille. Lisäksi ohje on tärkeä myös savupiippujen ylläpidosta ja huollosta vastuussa oleville tahoille. Ohjetta voivat käyttää ammattirakentajien lisäksi myös omatoimiset rakentajat.

Julkaisun vastaavana toimittajana ja kirjoittajana on toiminut arviointipäällikkö Liisa Rautiainen, VTT. Muut kirjoittajat ja kuvamateriaalien toimittajat ovat olleet Jan Andersson, Antti Koponen, Jukka Lepistö, Heikki Perkiö, Carl-Gustav Petterson, Martti Romu, Jari Valtonen, Mika Vartiainen, Petteri Virranta ja Gunnar Åström. Työtä on ohjannut laaja alan toimijoista koostuva ohjausryhmä.

Lisätietoja ja tilaukset

Palaa edelliselle sivulle