Uusi RIL-ohje savupiippujen suunnitteluun, rakentamiseen ja huoltoon

ke 24. syyskuuta 2014 13.09.00

Savupiiput ovat paloturvallisuuden kannalta keskeisiä rakenteita. Merkittävä osa tulipaloista aiheutuu tulisijoista ja erityisesti niiden savuhormeista. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisi v. 2008 ohjeen RIL 245-2008 Pienet savupiiput. Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje. Nyt tämä ohje on päivitetty uusimpien teknisten vaatimusten perusteella.

RIL 245-2014 on sovellusohje, jonka tarkoituksena on edistää rakentamisen paloturvallisuutta selkeyttämällä ja antamalla käytännön opastusta siitä, miten Suomen Rakentamismääräys-kokoelman osaa E3 noudattaen suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään paloturvallisia savupiippuja. Julkaisun ohjeistuksella pyritään varmistamaan myös muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden toteutumista. Tavoitteena on varmistaa savupiippuihin liittyvän suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessin korkeaa tasoa antamalla laajasti lisäohjeistusta em. viranomaisohjeisiin.

Ohjeessa käsitellään pieniä savupiippuja koskevia rakentamismääräyksiä ja muita viranomaismääräyksiä, CE-merkintää ja markkinavalvontaa, savupiipun rakenteiden suunnitteluperusteita, tehdasvalmisteisten ja paikalla rakennettavien savupiippujen erityispiirteitä, savupiippujen käyttöturvallisuutta, huoltoa ja korjaamista sekä niihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Päivitettyjä kohtia ovat erityisesti CE-merkinnän käyttö, savupiippujen uudistetut standardit, muurattavien tiilipiippujen suojaetäisyydet, piippujen läpivientimateriaalit ja – yksityiskohdat, piipun korkeuden määrittely, asennusohjeen ja käyttöönottovaiheen sisältö sekä uudet korjausmenetelmät.

Päivityksestä vastaavana toimittajana on ollut Jari Valtonen. Tekstin ja kuvien päivitykseen ovat osallistuneet Markku Rämä, Carl-Gustav Petterson, Juhani Jyrkiäinen, Kari Siponen ja Antti Koponen. Ohjeen laadintaan on osallistunut suuri ryhmä alan asiantuntijoita ja yrityksiä.

Lisätiedot, tilaukset

Palaa edelliselle sivulle