Uusi RIL-ohje rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden vapaaehtoiseen ja lakisääteiseen tarkastukseen

ti 28. huhtikuuta 2015 09.50.00

Olemassa olevien rakennusten rakenteelliset ongelmat ovat 2000-luvun alusta lähtien olleet vakavia. Kattorakenteiden sortumia tai vaaratilanteita on ollut talvisaikaan runsaasti ja seuraukset ovat olleet jopa erittäin tuhoisat. Tämä on osoittanut, että rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa että ylläpidossa esiintyy puutteita. Onnettomuuslautakunta onkin useassa raportissaan ehdottanut systemaattista ja säännöllistä tarkastustapaa korkean riskitason rakennuksille. Nyt asia on edistynyt sekä lakiteitse että vapaaehtoisella puolella.

Viranomaistoimenpiteenä turvallisuuden parantamiseksi astui 15.4.2015 voimaan uusi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. RILin uusi julkaisu RIL 269-2015 Rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje on käytännön työkalu sekä oma-aloitteisessa että lakisääteisessä tarkastuksessa. Ohjeen määrittelemä tarkastusmenettely kuvaa mm. menettelyn piiriin kuuluvien rakennusten määrittelyä, tarkastustyön tilaamista ja ohjausta, tarkastuksen käytännön toteuttamisessa sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaa.

Tarkastusmenettely tähtää tehokkaaseen tarkastukseen erityisesti prosessikuvausten ja dokumentointimallien avulla. Tavoitteena on edistää rakennusten ylläpitokulttuurin kehittymistä mm. antamalla työkaluja kantavien rakenteiden pitkäjänteiseen seurantaan. Menettelyä on pilotoitu kuudessa rakennuksessa.

Julkaisun lisäksi on saatavilla julkaisun verkkosivulla excel-työkalu, jonka avulla tarkastus toteutetaan, dokumentoidaan ja raportoidaan. Työkalu sisältää myös rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjemallin.

Ohje on tarkoitettu rakennuksen omistajille ja ylläpitohenkilökunnalle sekä rakenteiden tarkastajille. Myös rakennusvalvontaviranomainen voi hyödyntää ohjetta mm. tarkastuksiin liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa.

Ohje on laadittu rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmän ohjauksessa sekä rahoittamana (jäsenet Rakennusteollisuus RT, Kiinteistöpalvelut, Rakennustarkastusyhdistys, Suomen Kuntaliitto, SKOL, RAKLI, RIL ja ympäristöministeriö). Pilotoinnin ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuivat em. lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, Puuinfo sekä FISE Oy.

Ohjeen kirjoittaja on RILin tekninen johtaja Gunnar Åström. Ohje on laadittu asiantuntijaryhmän avustamana, johon ovat kuuluneet Reijo S Lehtinen (Rakennusteollisuus RT:n edustaja), Juha Elomaa (A-Insinöörit, SKOL:in edustaja), Jouko Lamminen (Vantaan rakennusvalvontavirasto, RTY:n edustaja), Ilpo Peltonen ja Juho Kess (RAKLI:n edustajat), Esko Korhonen ja Henna Laakkonen (Suomen Kuntaliiton edustajat), Seppo Korhonen (ARE Oy, Kiinteistöpalvelut ry:n edustaja), Ari Roininen (MTK ry: edustaja), Pekka Lukkarinen (ympäristöministeriön edustaja), Jouni Vastamäki (Järvenpään kaupungin rakennusvalvontavirasto), Kai Miller (Helsingin rakennusvalvonta, RTY:n edustaja) sekä Gunnar Åström (RIL, työryhmän puheenjohtaja).

Tarkastusmenettelyn pilotoinnista vastasi A-Insinöörit Oy, Olli Saarinen vastuullisena vetäjänä.

Palaa edelliselle sivulle