Uusi ohje rakennusten ja infrarakenteiden routasuojaukseen

to 7. helmikuuta 2013 12.11.00

Roudan ja maapohjan jäätymisen hallinta on talon- ja infrarakentamisen suunnittelun ja toteutuksen perustehtäviä. Muuttuvat ilmasto-olosuhteet, uudet rakentamiskäytännöt sekä uudet materiaalit aiheuttavat sen, että osa pitkään käytetyistä routasuojausohjeista on vanhentumassa. Tämä koskee etenkin talonrakentamista. Uusi ohje RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet kuvaa kattavasti routasuojauksen suunnittelua ja toteuttamista perustuen ajankohtaiseen tietoon ja tarpeeseen.

Julkaisussa on käsitelty sekä talon- että infrarakentamisen routasuojausta. Tavoitteena on parantaa alan osaamista esittämällä routailmiö ja routasuojaustavat kootusti ja yhteneväisellä tavalla. Ohje on työkalu roudan vaikutusten ja routariskien hallintaan sekä routavahinkojen estämiseen. Lähtökohtana on ollut olemassa oleva ohjekirjallisuus, jonka sisältöä on hyödynnetty sekä tarvittaessa päivitetty ja tarkennettu. Ohjeisiin on lisätty uusinta tutkimustietoa.

Ohjeiden laadinnassa on otettu huomioon rakennusten siirtyminen yhä vähäisempään energiankulutukseen. Rakennusten alapohjan lämmöneristyksen kasvattaminen lisää routasuojaustarvetta. Uudet ohjeet perustuvat mm. tietokoneohjelmalla laadittuihin passiivirakennusten ja nollaenergiatalojen maaperän lämpötilajakaumalaskelmiin.

Julkaisun laadinnasta on vastannut toimituskunta, johon kuuluivat Tuuli Kunnas (pj.), Seppo Saarelainen (päätoimittaja), Kauko Kujala, Harri Mäkelä, Harri Kivikoski, Antti Nurmikolu, Heikki Onninen, Heikki Kangas ja Gunnar Åström (RIL).

Julkaisu on tehty Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen (SGY) routatoimikunnan ja RILin yhteistyönä. Tärkeän asiantuntija- ja rahoittajapanoksen ovat antaneet alan yritykset, organisaatiot sekä viranomaistahot (ympäristöministeriö ja kaupungit Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Pori, Tampere sekä Vantaa).

Ohjeen sisällysluettelo ja alkusanat löytyvät osoitteesta http://www.ril.fi/kirjakauppa/product/show/8/tulossa/589/ril-261-2013-routasuojaus-rakennukset-ja-infrarakenteet

Palaa edelliselle sivulle