Uusi ohje kaivantojen suunnitteluun ja rakentamiseen

ti 25. helmikuuta 2014 14.00.00

Rakennusten ja infra-rakenteiden kaivantojen teko on rakentamisen arkipäivää ja perustehtäviä. Kaivantotöihin liittyy usein haasteita ja vaativia tilanteita, joissa oikeat menetelmät ja työtavat ovat ehdottoman tärkeitä. Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen SGYn ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RILin yhteistyönä on valmistunut kaivantojen hallittua ja turvallista suunnittelua ja toteutusta edistävä uusi ohje, RIL 263-2014 Kaivanto-ohje.

Kaivanto-ohje on sekä rakennus- että putkikaivantojen ajan tasalla oleva suunnittelu- ja rakennusohje. Julkaisu korvaa RILin edelliset kaivantoihin liittyvät ohjeet. Julkaisu kattaa suunnittelu- ja rakennusprosessin kokonaisuudessaan ja on tarkoitettu sekä talon- että infra-rakentamiseen.

Ohjeistus koskee suunnittelun ja rakentamisen toimintatapoja, menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja. Laadintatyössä on otettu huomioon alalla tapahtuneet merkittävät muutokset, kuten eurokoodien nouseminen ensisijaiseksi suunnittelujärjestelmäksi, pohjarakentamisen tekninen kehitys sekä uusi lainsäädäntö.

Julkaisu kattaa sekä tuetut että luiskatut kaivannot. Kummallekin kaivantotyypille annetaan suunnittelu- ja rakennusohjeet, joita noudattaen vaativakin kaivantoprojekti voidaan toteuttaa hallitusti, tehokkaasti ja turvallisesti. Ohjeessa esitetään uusi kaivantojen vaativuusluokitus, joka toimii täsmentävänä perusinformaationa hankkeen eri osapuolille.

Julkaisussa korostetaan, että erityisesti vaativien kaivantohankkeiden hallintaa, aikataulussa pysymistä, lopputuloksen laatua sekä taloudellisuutta voidaan parantaa panostamalla pohjatutkimuksien laatuun ja määrään.

Kaivanto-ohje on tarkoitettu kaikille kaivantojen toteutukseen osallistuville tahoille kuten rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, pohjarakennesuunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille, tuotetoimittajille ja valvoville viranomaisille. Ohje soveltuu tietolähteeksi myös pohjarakentamisen opiskelijoille.

Ohjeen tekstin on laatinut SGY:n kaivantotoimikunta, joka koostuu suunnittelun, rakentamisen ja tutkimuksen asiantuntijoista.

Palaa edelliselle sivulle