Uusi laatuohje peltosalaojitukseen

ma 29. elokuuta 2016 08.37.00

Suomen pelloista noin 85 prosenttia vaatii salaojituksen. Näistäkin suurin osa on yli 40-vuotiaita, joten vanhojen ojien täydennys- ja uusintaojitustarve on huomattava. Uusi julkaisu, RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset, toimii työkaluna hankkeen kaikille osapuolille ohjaten laadukkaaseen ja toimivaan lopputulokseen.

RIL 128 Salaojaputkien laatumääräykset -kirja ilmestyi vuonna 1981 ja se päivitettiin vuosina 1987 ja 2002. RIL 128-2002 määritteli peltosalaojituksen laatuvaatimukset tarvikkeiden ja työn osalta.

V. 2008 astui voimaan valtioneuvoston asetus (333/2008) peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista, jolloin RIL-ohjeen tarve väheni. Asetuksen noudattaminen oli investointituen ehtona. Valtioneuvoston asetus kuitenkin kumottiin 2015 ennen kuin avattiin maatalouden ohjelmakauden 2014-2020 investointitukihaku. Nyt RIL-ohje on taas tarpeen.

”Salaojitustoiminta on perustunut koko sen historian ajan Suomessa suunnitelmallisuuteen ja hyvän laadun arvostukseen. Ohjeen päivitys oli nyt tarpeen, sillä salaojituksen laatuvaatimuksia asettanut valtioneuvoston asetus kumottiin vuonna 2015. Uudistettu julkaisu tukee hyvän laadun ja kustannustehokkuuden saavuttamista peltosalaojituksessa”, Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tekninen johtaja kertoo.

Uudistettu julkaisu kuvaa suunnittelun ja toteutuksen vaiheita sekä eri osapuolten tehtäviä ja vastuita. Lisäksi julkaisu määrittelee peltosalaojituksen laatuvaatimukset niin suunnittelun, tarvikkeiden kuin työnkin osalta. Kirjassa on myös ohjeita salaojituksen kunnossapitoon.

Julkaisu edesauttaa hankkeen eri osapuolten välistä yhteistyötä.
”Julkaisu toimii tukena esimerkiksi salaojituksen tilaajan ja suunnittelijan sekä tilaajan ja urakoitsijan välisissä sopimuksissa. Tukikäsittelijät voivat hyödyntää ohjeen määrittelemiä laatuvaatimuksia tukipäätöksissään”, toiminnanjohtaja Helena Äijö Salaojayhdistyksestä kertoo.

Julkaisu on laadittu Salaojayhdistyksen ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL ry:n yhteistyönä.
Päivitetyn ohjeen kirjoitustyöstä on vastannut Salaojayhdistys ry:stä Helena Äijö. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat olleet Seppo Hihnala, Arto Yli-Kivistö, Jukka Rantala, Sanna Koivumäki, Helena Äijö ja Gunnar Åström (RIL, pj.). Kuvamateriaalin on toimittanut Salaojayhdistys ry. Ohje on ollut laajalla lausuntokierroksella. Hankkeen rahoitukseen on osallistunut maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätiedot:
Helena Äijö, Salaojayhdistys ry, toiminnanjohtaja, 040 757 2821, helena.aijo@salaojayhdistys.fi
Gunnar Åström, RIL, tekninen johtaja, 040 514 4823, gunnar.astrom@ril.fi
Myynti: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Lapinlahdenkatu 1 B, 00180 Helsinki, www.ril.fi/Kirjakauppa, jaana.henell@ril.fi, puh. 0207 120 606/ Jaana Henell

Palaa edelliselle sivulle