Tee ehdotus Vuoden silta 2017 - tunnustuspalkinnon saajaksi!

ke 2. marraskuuta 2016 12.47.00

Vuoden silta 2017 -kilpailuun voi ehdottaa siltojen uudis- ja korjauskohteita, joissa on hyödynnetty rakentamisen digitaalisia keinoja laajamittaisesti tai innovatiivisesti. Näitä ovat voineet olla mm. tietomallinnuksen keinot hyvien rakenneratkaisujen tekemisessä, edistyneet mitoitusmenetelmät, tietomallien käyttö työmaalla, monitorointi, koneohjaus, sähköiset kommunikointimenetelmät sekä digitaalisuuden hyödyntäminen työturvallisuudessa tai projektin ohjauksessa.
Hankkeiden on pitänyt valmistua jaksolla 2012…2016.

Tunnustuspalkinto annetaan kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista sekä on merkittävästi edistänyt siltakulttuuria maassamme. Tunnustuksen kohdetta valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota mm. sen esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

Ehdotukset palkittaviksi kohteiksi tulee toimittaa 1.12.2016 mennessä tämän linkin kautta.

Ehdotus tulee laatia PowerPoint-esitykseksi kuvasuhteella 16:9, jossa esitetään siltakohteesta seuraavat asiat:
• kohteen omistaja/rakennuttaja, urakoisija(t), suunnittelijat
• teeman mukaiset perustelut ehdotukselle
• valokuvia valmiista kohteesta (kuvista tulee näkyä siltapaikan viimeistely)
Liitteeksi on lisättävä pdf-muodossa sillan yleispiirustus sekä muita hanketta kuvaavia asiakirjoja ja esimerkiksi tietomalli ehdottajan valinnan mukaan.

Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinto julkistetaan INFRA 2017 –tapahtumassa 7.3.2017 Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Hieno digitaalinen siltaprojekti mielessä – Nappaa kuva ja laadi ehdotus!

Lisätiedot:

  • RIL/Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä, pj. Mikko Hyyrynen, mikko.hyyrynen (at) ramboll.fi
  • Vuoden silta

Palaa edelliselle sivulle