Tarastin ryhmä sujuvoittamaan ympäristöhallinnon lupaprosesseja

to 6. marraskuuta 2014 09.53.00

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt asiantuntijaryhmän arvioimaan ympäristöhallinnon lupaprosessien sujuvoittamista ja tehostamista.
Arviointiryhmän työtä johtaa ministeri Lauri Tarasti ja jäseninä ovat johtaja Mari Pantsar-Kallio Sitrasta ja lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. Arviointiryhmän asiantuntijana toimii oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi. Arvioinnissa tehdään yhteistyötä yliopistojen kanssa ja kuullaan muita keskeisiä ministeriöitä ja toimijatahoja.

Nyt alkavan arvioinnin tavoitteena on, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti.

Arviointityön tuloksena laaditaan ehdotukset siitä, miten ympäristöhallinnon lupajärjestelmiä voidaan kehittää huomioiden ympäristönsuojelun korkea taso.

"Nykyiset pitkät ja ennakoimattomat lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uusiutuvan energian ja uusien ympäristöteknologioiden käyttöönottoa. Tämä ei ole kenenkään edun mukaista. Lupaprosessien vauhdittamista tulee tehdä ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä, päinvastoin edistäen hyvää ympäristön tilaa", ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

"Odotan mielenkiinnolla Tarastin asiantuntijaryhmän työn tuloksia."

Arviointityön perustan muodostavat jo tehdyt selvitykset lupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittamisesta, viranomaisilta saatavat tilastot sekä olemassa olevat kansainväliset vertailut. Myös Äänekosken biotuotetehtaan pilottihankkeen kokemukset ovat arviointihankkeen käytettävissä alkuvuodesta 2015.

Arviointityö valmistuu viimeistään 28.2.2015.

Hallinnon sujuvoittamistavoitteet ovat sisältyneet kaikkiin keskeisiin lainsäädännön valmistelua ohjaaviin hallituksen strategisiin ohjelmiin; pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan, hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmaan.

Palaa edelliselle sivulle