Suunnittelijoiden työt vähissä, hankkeita aikaistettava

to 7. toukokuuta 2009 10.37.00

SKOLin suhdannekyselyn mukaan suunnittelu- ja konsulttialan tilauskanta oli laskenut maaliskuussa 30 prosenttia viime vuoden maaliskuusta ja oli nyt 430 miljoonaa euroa. Tästä viidennes oli vientitöitä. Alan kokonaistilauskanta vastaa neljän kuukauden kapasiteettia eli töitä riittänee näillä tilauksilla useimmissa yrityksissä tulevaan syksyyn asti.

Tilanteen ei uskota juuri kohenevan ainakaan lähitulevaisuudessa. Yli puolet alasta uskoo kotimarkkinoiden heikkenevän edelleen seuraavan puolen vuoden aikana ja loputkin arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan. Vientimarkkinoiden kohenemiseen uskoo kuusi prosenttia vastaajista, mutta yli puolet arvioi viennin heikkenevän.

SKOLin jäsenten laskutus on toistaiseksi säilynyt lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Hankkeita kuitenkin päättyy huomattavasti enemmän kuin uusia tilauksia saadaan. Alalla on myös suuri määrä pysäytettyjä hankkeita erityisesti uudisrakentamisen suunnittelussa kotimaassa ja viennissä.

”Nyt kannattaisi suunnitella myöhemmin käynnistyviä hankkeita, jotta ne saadaan käyntiin heti, kun tilanne kohenee. Nyt suunnittelijoilla on myös enemmän aikaa suunnitella, kun tilauskirjat eivät ole täynnä, joten tilaaja voi saada entistä parempaa suunnittelua”, sanoo SKOLin toimitusjohtaja Timo Myllys.

Parhaiten taantumassa ovat tähän asti selvinneet infrasektorin yritykset, joiden tilauskanta on säilynyt käytännössä ennallaan vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Sektorin yritykset arvioivat tilanteen kuitenkin heikkenevän sekä kotimaan että vientimarkkinoilla seuraavan puolen vuoden aikana.

Heikoin tilanne on teollisuussektorin suunnittelijoilla, joiden tilauskanta on laskenut yli 40 prosenttia. Kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo tilanteen heikkenevän edelleen sekä koti- että vientimarkkinoilla. Talonrakennussektorin aktiivinen tilauskanta on pienentynyt viime syksystä neljänneksen, ja lisäksi yhtä suuri määrä tilauksia on jäädytetty. Talosuunnittelijat ennakoivat kotimaan markkinoille yhä laskua, mutta viennin alamäen uskotaan toistaiseksi pysähtyneen.

Heikentynyt tilauskanta näkyy myös alan työllisyystilanteessa. Henkilöstö on vähentynyt viime syksystä parilla sadalla, ja kaikkiaan työsuhteessa olevan henkilöstön arvioidaan vähenevän tänä vuonna noin tuhannella hengellä. Lomautettuja oli maaliskuussa lähes 400, ja lomautuksia lisättäneen tulevan puolen vuoden aikana. Syksyllä lomautettuja voi olla jopa 1 400.

**
Lisätietoja:
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Toimitusjohtaja Timo Myllys
p. 020 595 5101 tai 040 506 6066

Palaa edelliselle sivulle