RYM Oy:n vaihtoehdot esillä yhtiön neuvottelukunnassa

ke 18. marraskuuta 2015 12.59.00

Rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymänä vuodesta 2009 toiminut RYM Oy etsii toiminnalleen uusia vaihtoehtoja. Syynä ovat hallitusohjelman linjaukset SHOK-yhtiöiden julkisen rahoituksen lopettamisesta.

Rakennetun ympäristön toimijoiden muuttunutta innovaatioympäristöä käsiteltiin RYM Oy:n 53 osakasta edustavan neuvottelukunnan kokouksessa 17.11.2015. Keskustelun pohjana olivat yhtiön hallituksen teettämät selvitykset alan innovaatiotoiminnan haasteista ja mahdollisista painopisteistä. Väistämättömiä megatrendejä ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio, kaupungistuminen ja ihmisten muuttuvat tarpeet, joihin on kyettävä vastaamaan asiakkaita ja rakennetun ympäristön käyttäjiä nykyistä enemmän osallistavalla innovaatiotoiminnalla.

- Avainomistajien edustajien paneelissa ja avoimessa osakaskeskustelussa kävimme läpi yhtiön hallituksen hahmottamia erilaisia skenaarioita RYM Oy:n tulevalle toiminnalle. Yhteisenä tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliseen kasvuun tähtäävien yritysten avoimeen innovaatiotoimintaan, kertoo RYM Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja Juha Lemström Senaatti-kiinteistöistä.

Neuvottelukunnassa käydyssä keskustelussa todettiin, että merkittävimmät innovaatiot tapahtuvat tulevaisuudessa perinteisten toimialojen rajapinnoissa. Rakennetun ympäristön toimiala onkin tässä mielessä herättänyt runsaasti kiinnostusta muiden toimialojen näkökulmasta.

- RYM Oy:n hallitus sai neuvottelukunnan kokouksesta hyvän pohjan jatkon suunnittelulle. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa, toteaa RYM Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilari Aho Uponor Oyj:stä.

RYM Oy on käynnistänyt ja koordinoinut kolme tutkimusohjelmaa, joihin yritykset ovat Tekesin tuella panostaneet noin 66 miljoonaa euroa.

Tietomallintamisen tehokkaaseen käyttöönottoon monia uusia työkaluja varsinkin infra-alalle tuonut PRE-ohjelma toteutettiin 2009-2014. Monitieteinen, käyttäjäkokemukset vahvasti esille nostanut Sisäympäristö-ohjelma päättyi viime vuonna.

Kesäkuuhun 2016 asti on käynnissä EUE-ohjelma (Energizing Urban Ecosystems), jossa 17 yritystä, esimerkiksi SRV, KONE ja SITO, ja viisi tutkimuslaitosta luovat perustaa kaupunkikehittämisen uusille ekosysteemeille ja liiketoimintamalleille.

LISÄTIEDOT

www.rym.fi
Juha Lemström, RYM Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja, puh. 040 550 0847, juha.lemstrom@senaatti.fi
Ilari Aho, RYM Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 707 7130, ilari.aho@uponor.com
Ari Ahonen, RYM Oy:n toimitusjohtaja, puh. 0400 618 300, ari.ahonen@rym.fi

Palaa edelliselle sivulle