ROTI käynnistyy taas

ke 3. syyskuuta 2008 19.04.00

Toisen hankekierroksen keskeisinä tavoitteina ovat edellisen arvion esille tuomien tulosten ja trendien seuraaminen ja vertaaminen, näkökulman kääntäminen voimakkaammin tulevaisuuden ennakointiin mm. t&k-hankkeiden kautta, sekä uuden energiatehokkuuspaneelin lisääminen. Varsinainen työskentely tapahtuu kaikkiaan viidessä paneelissa, joihin osallistuu noin 60 kansallisesti johtavaa asiantuntijaa. Tulosten valmistuttua paneelien lähtötietoaineistot avataan verkossa kumuloituvaksi tietokannaksi kaikkien kiinnostuneiden käyttöön.

”Kun viimeksi ROTIlla pyrittiin taustoittamaan ja vaikuttamaan hallitusohjelmaan, ajoitus on tälläkin kertaa mainio. Keväällä 75 vuotta täyttävä RIL ei lepää vain perinteidensä varassa, vaan osallistuu myös aktiivisesti tulevaisuuden ennakointiin ja uuden luomiseen”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva RILin kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski.

Ensimmäinen ROTI-raportti julkaistiin helmikuussa 2007 suurella medianäkyvyydellä. Hankkeen taustalla oli valtioneuvoston vuonna 2003 hyväksymä kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena oli parantaa valtion edellytyksiä huomioida toimialan omat tarpeet sektorin pitkän aikavälin toimenpiteitä ja toimintaedellytyksiä kehitettäessä. Raportti perustui kansainvälisten esimerkkien, erityisesti yhdysvaltalaisten ja englantilaisten sisarjärjestöjemme kehittämään järjestelmään. Työn tulosteena syntyi pelkistetty todistus, jossa infrastruktuurimme eri alueita arvioitiin kouluarvosanoin ja kehityksen suuntaa nuolin.

Lisätiedot: kehitysjohtaja Teemu Vehmaskoski, p. 0207-120 616, etunimi.sukunimi@ril.fi

Palaa edelliselle sivulle