ROTI 2015: Rakennusten hoidossa siirryttävä akuutista sairaanhoidosta ennakoivaan terveydenhuoltoon

ke 11. helmikuuta 2015 09.30.01

Asiantuntijapaneeli arvioi ROTI 2015 -hankkeessa Suomen rakennusten tilan tyydyttäväksi kouluarvosanalla 7. Kasvava korjausaktiivisuus on kohentanut rakennuskannan teknistä kuntoa, mutta samaan aikaan kiinteistömarkkinoilla tapahtuneiden muutosten ja rakennusten ylläpidon kustannustason kasvun johdosta yhä suurempi osa rakennuksista ajautuu tilanteeseen, jossa niiden kunnossapitoon ja korjaamiseen ei ole enää varaa.

Jopa 80 prosenttia Suomen pinta-alasta koostuu kaupunkiseutujen ulkopuolisista alueista, joilla kiinteistöjen arvot laskevat. Näillä seuduilla remontoinnin taloudellinen perustelu vaikeutuu, sillä esimerkiksi asumiskulut ovat nousseet viime vuosina keskimäärin neljän prosentin vauhdilla. Tämä johtaa osaltaan myös kiinteistöjen kysynnän ja siten arvojen laskuun.

Rakentaminen ja rakennusten elinkaari ovat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi muun muassa uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä. Siksi alan kaikkien toimijoiden osaamistasoa on määrätietoisesti nostettava. Uusittujen määräysten ja toimintamallien muutosten aiheuttamia toimivuusriskejä ei voi jättää ainoastaan kotitalouksien kannettavaksi, joten julkisen vallan on panostettava rakennusfysikaalisten riskien tutkimukseen. Lisäksi energiatehokkuustoimenpiteet on priorisoitava ja toteuttava osana suunnitelmallisen kiinteistöpidon muita remontteja.

Kotitalousvähennyksen saantiperusteita on muutettava, koska nykyisin sitä ei voi hakea lainkaan suunnittelutyöhön eikä asunto-osakeyhtiöissä tehtäviin korjauksiin. Myös tuen määrää on harkittava uudelleen, koska kotitalousvähennyksen tiedetään tuovan lisääntyneinä tulo- ja arvonlisäveroina yhteiskunnan kassaan suuremman määrän euroja kuin kuluu tuen maksamiseen. Asunto-osakeyhtiöiden asukkaille kohdennettava tuki helpottaisi monen putkiremontti-ikäisessä talossa asuvan vähävaraisen henkilön tilannetta.

Asumisen kustannuksia nostavat osaltaan myös kaavoitusprosesseihin liittyvät kuulemis- ja valituskäytännöt. Valitukset saattavat viivyttää rakennushankkeita pahimmillaan useita vuosia, koska valittajan osallisuutta tai valituksen sisällön tarkoituksenmukaisuutta ei pystytä arvioimaan lähtöpisteessä lainkaan. Kaavoituksen ja rakentamisen viranomaisprosesseja onkin suoraviivaistettava sekä nopeutettava yhtenäisillä sähköisillä palveluilla.

”Rakennukset muodostavat noin puolet kaikesta siitä, mitä omistamme. Siksi on sekä kansantalouden että yksittäisten kotitalouksien kannalta äärimmäisen tärkeää, että tuemme rakennusten ennakoivaa huoltoa ja oikea-aikaista korjaamista. On vastaavasti hyvin haitallista, jos ajamme kiinteistöjen omistajat yhteiskunnan päätöksillä sellaiseen asemaan, että rakennuksista ei kannata enää pitää huolta”, toteaa Rakennukset-paneelin puheenjohtajana toiminut Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.

”Tekijöiden ja asiakkaiden ymmärrys rakennuksen elinkaaresta paranee koko ajan, mikä tarjoaa mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille. Valtion on nyt harkittava kannustimia sille, että institutionaalisten sijoittajien lisäksi myös yksittäisellä osakkaalla tai asukkaalla olisi myös keinoja käyttää ja kehittää rakennustaan pitkäjänteisesti”, toivoo ROTI 2015 -projektijohtajana toiminut Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 on laaja ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Yli 90 asiantuntijaa tarkasteli viidessä eri paneelissa muun muassa rakennetun ympäristön hallinnon rajoja sekä alalla hyödynnettäviä digitaalisia mahdollisuuksia. Työskentelyn tuloksena rakennetun omaisuuden osa-alueiden nykytila arvioidaan kouluarvosanoilla. Lisäksi valtiolle, kunnille ja toimialalle esitetään kaikkiaan yli 130 kehitysehdotusta.

**

Rakennetun ympäristön merkitys: 99 % ihmisten ajankäytöstä, 74 % Suomen kansanvarallisuudesta, 63 % investoinneista, 46 % kasvihuonepäästöistä, 41 % energian loppukäytöstä, 20 % bruttokansantuotteesta ja 11 % työllisyydestä.

Seuraa ROTIA verkossa:
https://roti2015.wordpress.com 
http://twitter.com/2015ROTI
http://facebook.com/ROTI2015
http://www.roti.fi

Palaa edelliselle sivulle