ROTI 2015: Pitkäjänteisellä suunnittelulla parempaa perusväylänpitoa

ke 11. helmikuuta 2015 09.30.02

Asiantuntijapaneeli arvioi ROTI 2015 -hankkeessa Suomen liikenneverkkojen tilan tyydyttäväksi kouluarvosanalla 7. Pitkäjänteisen perusväylänpidon ontuminen tarkoittaa kapuloita tulevaisuuden älyliikenteen rattaisiin. Myös kehityshankkeiden vaikutusarviointia on uudistettava.

Suomen maanteiden korjausvelka kasvaa vauhdilla ja väylien kunto heikkenee parhaillaan myös seutuliikenneverkon tasolla. Maassamme on tällä hetkellä noin 5 600 kilometriä huonokuntoisia päällysteitä, ja tienkäyttäjien tyytymättömyys on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Korjausvelka kasvaa maanteiden lisäksi myös katuverkostoissa, kun kuntien varat hupenevat kasvukeskuksissa osin valtion tiehankkeisiin.

Perusväylänpito tarvitsee sekä valtiolla että kunnissa pitkäjänteisempää suunnittelua. Kilpailijamaamme ymmärtävät tämän jo, esimerkiksi Ruotsissa suunnittelun aikajänne on 15 vuotta. Suomessa valtakunnallisen liikenneinfrastruktuurin rahoitusta on nostettava pysyvästi 300 miljoonaa euroa vuodessa lisäämällä perusväylänpitoon 100 miljoonaa euroa, korjausvelan hallintaan ja pieniin parannuksiin 100 miljoonaa euroa sekä kehityshankkeisiin 100 miljoonaa euroa.

Budjetoinnin laskukaavat on päivitettävä sitomalla rahoituksen taso ostovoiman muutoksiin ja kehittämällä investointien kannattavuuden arviointiin ajantasaisia työkaluja. Nykyinen hyöty-kustannuslaskelma ei tavoita kaikkia näistä keskeisistä hyödyistä.

Liikenneverkostojen suunnittelussa, käytössä ja ylläpidossa olisi saavutettavissa merkittäviä hyötyjä jo sillä, että olemassa olevia työkaluja otettaisiin nykyistä rohkeammin käyttöön. Näitä ovat mm.

  •  Uusimuotoisten liikennepalveluiden esteet on raivattava digitalisoimalla liikenteen ja väylien tiedot avoimen datan periaatteiden mukaisesti sekä toteuttamalla kaikki merkittävimmät infrahankinnat tietomallipohjaisesti vuoden 2017 alusta alkaen.
  • Liikenneinfraan tehtävien yksityisten investointien esteet on poistettava hankkeiden mahdollistamiseksi käyttäjien tarpeen ja markkinoiden tarjonnan mukaisesti.
  •  Kuntien oman palvelutuotannon todellinen kustannustehokkuus on selvitettävä ja vuoteen 2017 mennessä kunnissa on laadittava tuottavuuden parantamisen tiekartta.
  • Liikennealan alueellista hallintoa on kehitettävä kohti käyttäjälähtöistä paikallista infrakumppania, jonka puoleen esimerkiksi elinkeinoelämä voi helposti kääntyä.

”Toimivan liikenneverkoston päälle rakentuu koko suomalainen yhteiskunta, sen kehittäminen ja kilpailukyky. Liikenneinframme kehittämisessä täytyy siirtyä pitkäjänteisempään suunnitteluun, joka kestää pidempään kuin yhden vaalikauden verran. Vain näin voimme parantaa tuottavuutta, luoda uusia yhteistyömalleja sekä älyratkaisuja, joilla saavutamme parhaan lopputuloksen vähillä resursseilla”, toteaa Liikenneverkot-paneelin puheenjohtajana toiminut Harri Kailasalo, Infra ry:n puheenjohtaja.

”Älyliikenne ja liikenne palveluna ovat herkullisia termejä, joihin suomalaisella osaamisella on paljon annettavaa. Pidemmällä aikavälillä niidenkin toimivuus perustuu kuitenkin teiden kestäviin rakenteisiin sekä oikea-aikaiseen ja riittävään kunnossapitoon”, muistuttaa ROTI 2015 -projektijohtajana toiminut Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 on laaja ajankohtaiskatsaus Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Yli 90 asiantuntijaa tarkasteli viidessä eri paneelissa muun muassa rakennetun ympäristön hallinnon rajoja sekä alalla hyödynnettäviä digitaalisia mahdollisuuksia. Työskentelyn tuloksena rakennetun omaisuuden osa-alueiden nykytila arvioidaan kouluarvosanoilla. Lisäksi valtiolle, kunnille ja toimialalle esitetään kaikkiaan yli 130 kehitysehdotusta.

**

Rakennetun ympäristön merkitys: 99 % ihmisten ajankäytöstä, 74 % Suomen kansanvarallisuudesta, 63 % investoinneista, 46 % kasvihuonepäästöistä, 41 % energian loppukäytöstä, 20 % bruttokansantuotteesta ja 11 % työllisyydestä.

Seuraa ROTIA verkossa!

https://roti2015.wordpress.com
http://twitter.com/2015ROTI
http://facebook.com/ROTI2015
http://www.roti.fi

Palaa edelliselle sivulle