RILin uusi julkaisu ─ RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirja ─ esittää kootusti tuoreinta rakennusfysikaalista tietoa

ma 8. joulukuuta 2014 12.24.00

Rakennusfysiikan osaamisen ja rakennusfysikaalisen suunnittelun merkitys on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti muun muassa kasvavien energiatehokkuusvaatimusten ja sisäilmaston laadun hallinnan myötä. Ala on suurten haasteiden edessä myös ilmastonmuutosennusteisiin liittyvän kosteusrasituksen kasvamisen vuoksi.

Sekä uudiskohteissa että vanhassa rakennuskannassa on esiintynyt paljon rakennusten terveellisyyteen vaikuttavia kosteus– ja homeongelmia. Syitä näihin ongelmiin löytyy monia niin kaavoituksesta, suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta kuin käytöstäkin.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uuden julkaisun ─ RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirja ─ tavoite on esittää kootusti tuoreinta sekä kokemusperäistä että tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu myös muuttuvissa tulevaisuuden olosuhteissa.

Julkaisun ensimmäinen osa, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset, ilmestyy 18.12.2014. Se sisältää informaatiota rakennusfysikaalisesta suunnittelusta, rakenneratkaisujen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusmateriaalien ja -tuotteiden rakennusfysikaalisista ominaisuuksista sekä rakennusfysikaalisista mittauksista ja tutkimuksesta.

Kirja toimii alan käsikirjana ja ohjeena sekä oppikirjana. Tärkeä osatavoite kirjan laadinnassa on ollut käsitteiden ja merkintöjen yhtenäistäminen. Myös rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien keräämiseen ja taulukointiin keskitetysti sekä niiden saamiseen yhtenäiseen muotoon on panostettu.

Vastuu kirjoitustyöstä on ollut Tampereen teknillisellä yliopistolla. Päätoimittajana on toiminut tekniikan tohtori Juha Vinha ja kirjoitustyöhön on osallistunut laaja asiantuntijajoukko.

RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I, 500 sivua 158,00 €. Tilaukset www.ril.fi/kirjakauppa. Kirja ilmestyy 18.12.2014.

Osa 2, Rakennusfysiikan teoria ja laskentasovellukset, tulee käsittelemään laajasti rakennuksen ja rakenteiden ympäristöolosuhteita ja –rasituksia sekä lämpöön, kosteuteen ja ilmavirtaukseen liittyvää teoriaa sekä laskentasovelluksia.

Palaa edelliselle sivulle