RILin lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen liittyvistä laista, asetuksista ja ohjeista

ti 16. syyskuuta 2014 12.19.00

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennusten suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyönjohtoa, rakennuslupahakemusta ja viranomaisvalvontaa koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.9.2014. Ympäristöministeriö on pyytänyt lainmuutokseen liittyvistä asetuksista ja ohjeista kommentteja.

RIL ry kiittää mahdollisuudesta arvioida luonnoksia ja toteaa seuraavaa:

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen sekä siihen liittyvien täydentävien asetusten ja ohjeiden tavoitteena on edistää säännösten nykyistä yhtenäisempää soveltamista. Tavoitteen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että nyt käsiteltävinä olevat ehdotukset muodostavat yhdessä lain kanssa muodostavat selkeän, yksiselitteisen ja ristiriidattoman kokonaisuuden. Vaikka perusrunko jo nyt on varsin käyttökelpoinen, liittyy kokonaisuuteen vielä sekä yleisiä asioita että yksityiskohtia, jotka kaipaavat täsmentämistä ja korjaamista.

RILin lausunto kokonaisuudessaan tässä.

Palaa edelliselle sivulle