RILin lausunto luonnoksista asetuksiksi koskien suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä sekä suunnitelmia ja rakentamisen viranomaisvalvontaa

pe 16. toukokuuta 2014 14.06.00

RILin lausunto ympäristöministeriölle 16.5.2014

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että asetusluonnokset ovat johdonmukaisia ja toimivia, mutta yksinään eivät nykyisessä muodossaan ole riittävän selkeitä ja yksityiskohtaisia selkeyttääkseen ja yhdenmukaistaakseen MRL:n määräyksiä. Mikäli asetukset jätetään nykyiseen tarkkuuteen, niiden tueksi laadittavien ohjeiden tulee olla laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittäviä ja niiden tulee astua voimaan asetusten kanssa samanaikaisesti.

Säädösten ja ohjeiden on oltava niin yksikäsitteisiä, että niiden tulkinta on ainakin pääsääntöisesti henkilöstä riippumatonta ja ennakoitavissa olevaa. Kaikki vaativuusluokat on siksi määritettävä kriittisten tekijöiden osalta myös numeroita ja SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä käyttäen, joko asetuksessa tai erillisessä ohjeessa. Lisäksi tarvitaan ohjetasolla myös tarkempi määrittely eri vaativuusluokkiin kuuluvan ”soveltuvan tutkinnon” oppimääristä.

Erityisen tarkasti on määriteltävä poikkeuksellisen vaativan ja vaativan raja. Rajojen lähellä niitä tulkitsevalla rakennusvalvonnalla on kuitenkin oltava oikeus määrätä kohde ylempään vaativuusluokkaan. Asetuksissa vaativuusluokat tulee esittää loogisessa järjestyksessä vaativimmasta vähiten vaativaan.

Suunnittelutehtävän vaativuutta ja suunnittelijan pätevyyttä kuvaavat kirjainyhdistelmät AA, A, B ja C ovat juurtuneet käytäntöön vuoden 2002 jälkeen. Luokitus on toiminut hyvin, joten vastaavaa tarvitaan myös jatkossa. Jos kirjainyhdistelmien käyttöä jatketaan samanlaisena esim. ohjetasolla, on estettävä sen sekaantuminen vanhaan järjestelmään.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Palaa edelliselle sivulle