RILin lausunto luonnoksesta maankäyttö‐ ja rakennuslain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta

pe 18. tammikuuta 2013 12.47.00

Lausunnossaan luonnoksesta maankäyttö‐ ja rakennuslain ja siihen liittyvien asetusten muuttamisesta RIL haluaa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen seikkaan:

  • Pääsuunnittelijan on täytettävä suunnittelutehtävän vaativimman suunnittelualueen elpoisuusvaatimukset. Myös erityissuunnittelijan on voitava toimia pääsuunnittelijana.
  • Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksissa termi "rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto" on liian rajaava. Termiä tulee avata siten, että se sisältää relevantit nykyiset ja tulevat ylempien korkeakoulututkintojen nimikkeet.
  • Pätevyyksien toteamiseen on jo nyt olemassa kattava ja tunnustettu järjestelmä FISE Oy:n puitteissa. Sen edelleen kehittäminen on hyvä tunnistaa myös alan keskeisissä säädöksissä.

Koko lausunnon voit lukea tästä.

Palaa edelliselle sivulle