RILin lausunto: Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

ti 23. syyskuuta 2014 11.54.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasioissa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lausunnolla olevassa ympäristöministeriön laatimassa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia koskien rakennusten huoltoa ja käyttöä.

RIL katsoo, että ehdotettu erityislaki ja vastaavat lakimuutokset ovat erittäin tarpeellisia ja hyvin valmisteluja. Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden edistäminen myös normiohjauksen avulla on välttämätöntä, sillä nykyiset menettelyt ja asiassa aiemmin toteutettu informaatio-ohjaus on osoittautunut käytännössä riittämättömäksi.

Katso RILin lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Palaa edelliselle sivulle