RIL-Säätiö jakoi 48 000 rakennusalan tieteen ja taiteen tukemiseen

la 27. syyskuuta 2008 18.10.00

Tutkimuksen kytkeminen rakennetun ympäristön kehittämiseen pitää sisällään myös vaatimuksen tutkimusalueiden valinnasta. Niiden tulisikin pitkällä tähtäyksellä aina pyrkiä mahdollisimman hyvin hyödyttämään yhteisen elinympäristömme kehittämistä. Tutkimuksen koordinointi ja niukkojen resurssien tehokas hyödyntäminen tulevat olemaan suurimpia haasteitamme uudessa yliopistoympäristössämme. Tutkimusmaailman ja yritysten yhteistyön merkitys tässä työssä tulee entisestään korostumaan. Rakennetun ympäristön SHOK tulee antamaan sille oivallisen alustan.

Tänä vuonna Säätiö jakaa apurahoja yhteensä 48.000 euroa 22 eri hakijalle. Apurahat jakautuvat tutkinnon oivallisesti suorittaneille, väitöskirja- ja lisensiaattitöille sekä muille alan kehityshankkeille sekä lisäksi teekkareille ulkomailla harjoitteluun ja opiskeluun.

Myöntäessään apurahoja RIL-säätiö haluaa korostaa opiskelun kansainvälisyyttä, kannustaa korkeatasoisiin tutkintosuorituksiin, arvostaa alan korkeimpia opinnäytteitä sekä palkita alan kehitykseen tähtääviä projekteja.

Apurahat vuonna 2008

Oivallisesti DI- tutkinnon ensimmäisen vaiheen suorittaneet

 • Pasi Arpiainen
 • Ruut Mattsson
 • Sami Toivonen

Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet, valmistuneet

 • Heini Outi Kaarina Hämäläinen
 • Silja Pietikäinen
 • Elise Ruohonen
 • Piia Sassi-Päkkilä
 • Heidi Sunnari
 • Markus Sääskilahti

Parhaat lisensiaatti- ja väitöskirjatyöt

 • Fahim AL-Neshawy (lis): A Network System for Monitoring the Thermal and Moisture Performance of Repaired Concrete Facades
 • Ari-Pekka Manninen(väitöskirja): Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen
 • Riikka Rajala (väitöskirja): Need for long term strategic thinking in water services – the case Finland
 • Wisa Majamaa (väitöskirja): Asiakasnäkökulma kumppanuusmallisessa kaupunkikehityksessä
 • Lauri Palojärvi (väitöskirja): Managing risks in the international growth business of Fnnish construction contractors and building product suppliers

Rakennusalan ajankohtaiset hankkeet

 • Pohjois-Suomen rakennusklusteri, c/o UKI Arkkitehdit; Oulun yliopiston rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnan projektirahoitus
 • Pirjo Prokkola; Diplomityö: Betonin kosteusvauriot. mikrobiologinen ja kemiallinen analysointi – bake out – korjausmenetelmän tutkiminen laboratoriossa
 • Mari Heinonen ja Tommi Fred, Helsingin Vesi; Membraanien soveltuminen jäteveden biologisen puhdistuksen tehostamiseen
 • Tapio S. Katko; Water fountains in the Cityscape – kirja
 • Oulun yliopisto, rakentamisteknologian tutkimusryhmä, Timo Aho; Rakennesuunnittelun ja rakenteiden monitoroinnin kehittäminen
 • Oulun yliopisto, rakentamisteknologian tutkimusryhmä, Rauno Heikkilä; Rakentamisautomaation tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen
 • Matti Sivunen; ”Next Generation”: Rakentamisen mahdollisuudet 2040, ennakointihanke

RIL-Säätiön tarkoituksena on rakennusalan tieteen ja taiteen tukeminen sekä muutoinkin alan osaamisen kehittäminen, opiskelun, täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien yhteistoiminnan edistäminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitustaan palvelevia hankkeita. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahoina. Rakennusalan tutkimukseen tarkoitettuja apurahoja jaetaan myös organisaatioille ja alan tutkijoille.

Palaa edelliselle sivulle