RIL juhlii 80 vuotista toimintaansa, RIL-Mitalit myönnettiin erityisen ansiokkaasta toiminnasta rakennusalan kehittämiseksi

pe 13. kesäkuuta 2014 14.00.00

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on myöntänyt RIL-Mitalit professori Ralf Lindbergille, Fise Oy:lle ja Liikennevirastolle. RIL-Mitalit luovutettiin RILin 80-vuotisjuhlien yhteydessä 13.6.2014 Helsingissä.

Professori Ralf Lindberg on arvostettu rakentamisen huippuasiantuntija

Tampereen teknillisen yliopiston pitkäaikainen professori, tekniikan tohtori Ralf Lindberg on tehnyt mittavan uran opettajana, tutkijana ja asiantuntijana. Erityisesti talonrakennustekniikan ja korjausrakentamisen huippuasiantuntijana tunnettu ja tunnustettu Lindberg on uurastanut tinkimättömästi alan opetuksen, tutkimuksen sekä laadun kehittämisen puolesta.

Ralf Lindbergillä on ollut päätoimensa ohella lukuisia rakennustekniikkaa käsitteleviä konsultointi- ja asiantuntijatehtäviä sekä luottamustoimia. Lindberg on ollut muun muassa Tampereen teknillisen korkeakoulun hallituksen jäsen ja Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen.

RIL on valinnut Ralf Lindbergin vuonna 2006 myös vuoden rakennusalan diplomi-insinööriksi tunnustuksena hänen merkittävästä ammatillisesta osaamisestaan.

FISE Oy on henkilöpätevyyksien toteamisen pioneeri

Vuonna 2003 toimintansa aloittanut FISE Oy toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet ja varmistaa näin osaltaan rakentamisen laatua. FISE kehittää ja ylläpitää kansallista pätevyysrekisteriä, josta löytyvät pätevät toimijat niin rakennuttajien, työnantajien, kansalaisten kuin rakennustarkastuksenkin käyttöön. Alan järjestöjen yhteinen yhtiö panostaa myös jatkuvaan ja aktiiviseen pätevyystoiminnan kehittämiseen.

Pätevyysrekisteri on kymmenessä vuodessa kasvanut koko alan kattavaksi siten, että siitä löytyy tällä hetkellä liki 100 eri ammattinimikettä betonilaboranteista pääsuunnittelijoihin. Kärjessä ovat määrällisesti työnjohtajat, arkkitehdit, rakenteiden suunnittelijat, rakennuttajat ja valvojat. Pätevyyksiä on myönnetty yhteensä yli 14 000.

Rekisterissä olevia ammattilaisia ohjaavat eettiset ohjeet. Päteväksi todetut henkilöt ovat sitoutuneet korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. Järjestelmään liittyy myös sanktiojärjestelmä, jonka mukaan henkilö voi saada huomautuksen tai hänen pätevyytensä voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan.

Liikenneviraston ennakkoluuloton kehitystyö heijastuu positiivisesti koko alalle

Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Viraston tehtävänä on toiminnallaan edistää liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.

Liikenneviraston toiminnan keskeisenä osana on alusta saakka ollut tutkimus- ja kehittämistoiminta, jonka tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita toiminnan tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää ja kehittää liikenne- ja infra-alan osaamista.

Tässä työssä virasto on jo lyhyessä ajassa onnistunut hyvin. Virasto muun muassa käytti ensimmäisenä Euroopassa allianssimallia Lielahti – Kokemäki –radan peruskorjauksessa. Liikenneviraston ennakkoluuloton asenne on toiminut esimerkkinä ja kannustimena koko toimialan kehitystyölle.

Kuvassa vasemmalta Risto Vahanen, RILin puheenjohtaja, Klaus Söderlund, FISEn toimitusjohtaja, Ahti Junttila, FISEn puheenjohtaja, professori Ralf Lindberg, Antti Vehviläinen, Liikenneviraston pääjohtaja ja Helena Soimakallio, RILin toimitusjohtaja.

**

RIL-Mitali
RIL-Mitali voidaan myöntää henkilölle tai organisaatiolle erityisen ansiokkaasta toiminnasta rakennusalan kehittämiseksi. Numeroituja mitaleja on luovutettu vuodesta 1965 lähtien yhteensä 68 kappaletta. Mitalin on suunnitellut taiteilija Heikki Häiväoja.

Palaa edelliselle sivulle