Rakentamistalouden konferenssi pureutuu muutokseen ja sen johtamiseen

to 28. toukokuuta 2015 12.44.00

Rakentamistalouden ajankohtaiset asiat ovat esillä kahden päivän ajan Tampereella järjestettävässä korkeatasoisessa kansainvälisessä konferenssissa, 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (CEO 2015).

Suomessa ensimmäistä kertaa pidettävän konferenssin järjestävät Tampereen teknillinen yliopisto ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL.

Konferenssi on herättänyt kiitettävästi kiinnostusta. Hyväksyttyjä esitelmiä on 80, kaikkiaan 16 eri maasta. Kaukaisimmat vieraat ovat Australiasta, professori Kalle Kähkönen TTY:n rakennustekniikan laitokselta kertoo.

Kähkösellä on paljon kokemusta konferenssien järjestämisestä, mutta erityisen tästä seminaarista tekee Tampereen teknillisen yliopiston 50-vuotisjuhlavuosi. Kähkönen toimii konferenssin puheenjohtajana, ja hän on myös rakentamistalouden alan Pohjoismaisen verkoston Creonin puheenjohtaja.

Uudenlaisia ratkaisuja 

Tapahtuman pääteemana on muutos ja sen johtaminen yrityksessä, alalla ja toimintaympäristössä. Esitelmät jakautuvat pääteeman alla useaan alateemaan, kuten tuotannon ohjaukseen ja johtamiseen, yhteistyöhön ja sidosryhmien hallintaan, laadun ja tuottavuuden kehittämisen innovaatioihin, käyttöarvoon ja sen muodostumiseen sekä digitalisaatioon ja tietomallintamiseen.

Mielenkiinto rakentamistalouden alalla kohdistuu ennen kaikkea yhteistoiminnalliseen rakentamiseen ja siihen liittyviin ratkaisuihin. Näitä voidaan kutsua muutosajureiksi.

Kiinteistö- ja rakennusalalla puhutaan paljon muutoksesta ja sen aikaan saamisesta. Halutaan päästä tilanteeseen, jossa asioita ei tehdä niin kuin on aina totuttu tekemään, vaan löydetään uudenlaisia ratkaisuja, jopa uusia liiketoimintamalleja. Tämä konferenssi esittelee tuloksia, joita ei ole vielä nähty Suomessa, kertoo Kalle Kähkönen.

Konferenssissa on neljä keynote-puhujaa: professori Bjørn Andersen (Norwegian University of Science and Technology), toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti (Skanska Oy, Finland) professori Keith Hampson (Curtin University, Australia) ja professori Seppo Junnila (Aalto-yliopisto).

Workshopit tohtoriopiskelijoille

Konferenssivieraita yhdistää rakennustuotanto ja rakentamistalous sekä niihin liittyvät teknis-taloudelliset ilmiöt. Pääosa osallistujista on yliopistoista ja tutkimuskeskuksista, mutta tapahtuma on kiinnostanut myös yritysmaailmaa.

Osallistujat voivat seurata mobiilin apps-sovelluksen avulla reaaliaikaisesti konferenssiohjelmaa. He saavat myös sen kautta yksityiskohtaista tietoa ohjelmasta ja abstrakteista.

Konferenssiin osallistuu lisäksi hyvä joukko tohtoriopiskelijoita. Noin 30 tohtoriopiskelijaa kokoontui ennen konferenssin alkua TTY:llä pidettyyn ilmaiseen workshopiin.

Workshop oli heille mielenkiintoinen mahdollisuus verkottumiseen saman aihepiirin jatko-opiskelijoiden kanssa. Uskon, että moni tohtoriopiskelija voi ammentaa konferenssista innostusta ja rikkautta työhönsä. Samalla he saavat hienon kokemuksen kansainväliseen tiedeyhteisöön kuulumisesta, Kähkönen arvelee.

Konferenssin ohjelma kokonaisuudessaan

Palaa edelliselle sivulle