Rakennustietosäätiö RTS:n stipendit 2013 haussa

ke 25. syyskuuta 2013 13.26.00

Rakennustietosäätiö RTS julistaa haettavaksi 2 stipendiä, á 8000 €, yhdyskuntasuunnittelua, yhdyskuntarakentamista, arkkitehtuuria, rakennustekniikkaa, talotekniikkaa tai kiinteistönhallintaa käsittelevien diplomitöiden tai amk-opinnäytetöiden tekemiseen. Stipendit on tarkoitettu myös tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan, e-liiketoiminnan sekä IT-alan opiskelijoille. Arvostamme monialaista ja poikkitieteellistä lähestymistapaa.

Töiden pitää sisällöllisesti liittyä läheisesti rakennus- ja kiinteistöalan tietopalveluun ja kehittää jotain siihen liittyvää. Rakennustietosäätiö antaa opinnäytetyön tekijälle lisäksi vuoden ajaksi käyttöön työpisteen ja tietokoneen sekä nimeää hänelle organisaatiosta tukihenkilön.

Aihepiiristä pidetään esittely Rakennustietosäätiössä torstaina 31.10 klo 14−15.

Ilmoittautumiset 28.10 mennessä merja.laitinen@rakennustieto.fi

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella Rakennustietosäätiö RTS:n hallitukselle osoitetulla hakemuksella, johon tulee liittää työsuunnitelma ja josta ilmenee vähintään

  • tehtäväalue
  • tarkoitus ja tavoitteet
  • tehtävän ja tavoitteiden sisältämät tutkimuskysymykset ja olettamukset
  • työssä käytettävät menetelmät
  • aikataulu, (korkeintaan 1 vuosi)
  • työn tulevan ohjaajan suositus.

Hakemus tulee toimittaa Rakennustietosäätiöön sähköpostilla (merja.laitinen@rakennustieto.fi) tai alla olevaan postiosoitteeseen viimeistään 18.11.2013.

Stipendi maksetaan etukäteen. Stipendin hyväksymispäätös raukeaa, mikäli koulu ei hyväksy esitettyä aihetta. Jos työtä ei esitetä tarkastettavaksi määräaikaan mennessä, opiskelijan tulee hakea stipendi uudelleen. Mikäli hanke raukeaa kokonaan, saaja palauttaa stipendin Rakennustietosäätiölle.

Lisätietoja:

Rakennustietosäätiö RTS
Käyntiosoite: Malminkatu 16 A, Helsinki (Voimatalo)
Postiosoite: PL 1004, 00101 Helsinki
www.rakennustieto.fi

Palaa edelliselle sivulle