Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuvat syyskuussa

ke 25. kesäkuuta 2014 17.45.00

Uudet asetukset koskevat sekä uuden rakennuksen rakentamista että rakennuksen korjaamista tai muutostyötä pohjarakenteiden ja rakennuksen muiden kantavien rakenteiden osalta.

Yksityiskohtaisessa rakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa tullaan jatkossa käyttämään hyväksyttävänä ratkaisuna eurokoodeja yhdessä ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Kansallisia liitteitä uudistetaan vähitellen: tarkoituksena on, että jatkossa ympäristöministeriön asetuksina annetaan kansalliset valinnat suunnitteluperusteista, kuormista ja geoteknisestä suunnittelusta. Materiaalikohtaiset kansalliset liitteet annetaan jatkossa ministeriön suosituksina.

Myös muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdollista, jos rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa, että suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädettyjen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

Rakentamismääräysten uudistamisen yhteydessä luovutaan nykyisten kansallisten kantavien rakenteiden mitoitusta koskevien suunnittelumääräysten ja -ohjeiden ylläpitämisestä sekä kumotaan voimassa olevat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet eli rakentamismääräyskokoelman B-osat, joita on ollut yhteensä kymmenen.

Uudistus toteuttaa valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman tavoitetta selkeyttää lainsäädäntöä ja vähentää erillisten säädösten määrää. Samalla yhteiseurooppalaisten eurokoodien käyttö yhtenäistää suunnittelukäytäntöjä ja edistää rakennusalan vientimahdollisuuksia.

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista sekä asetus pohjarakenteista tulevat voimaan 1. syyskuuta 2014.

Palaa edelliselle sivulle