Rakennustekniikan koulutus ja tutkimus Oulun yliopistossa tarvitsee koulutusohjelman

ke 25. helmikuuta 2015 09.42.00

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry, joka edustaa suurimpia rakennusalan toimijoita Oulun alueella, on huolestunut rakennusalan tulevaisuuden tarpeista etenkin Pohjois-Suomessa mutta myös koko maassa.

Oulun yliopiston koulutukseen ja tutkimukseen pohjautuva osaamisen taso ja kansainväliset menestykset rakennustekniikan alueella on luokiteltu jopa ”Oulun ihmeeksi”. Nyt rakennusala tarvitsee selvää vahvistusta Oulun yliopistoon. Rakennusalaan liittyvä opetus ja tutkimus on organisoitu hajautetusti yliopiston eri laitoksiin ja yksiköihin.

Rakennustekniikan koulutusohjelmaa ei ole Oulun yliopistossa. Koulutusohjelmista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö yliopiston ehdotuksesta.

Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry on esittänyt 17.2.2015 päivätyllä kirjeellä Oulun yliopiston rehtorille seuraavaa: Pohjois-Suomen rakennusklusteri ry esittää Oulun yliopistolle, että yliopiston tulee ryhtyä toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi opetus- ja kulttuuriministeriölle uudistetusta rakennustekniikan koulutusohjelmasta. Oulun yliopiston eri laitoksien ja yksiköiden opetusohjelmien koordinointi ja vahvistaminen rakennustekniikan koulutusohjelmaksi tulee toteuttaa siten, että koulutus ja tutkimus voidaan aloittaa syksyllä 2016.

***

Pohjois-Suomen rakennusklusteri on vuonna 2002 perustettu yhdistys. “Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rakennusalan arvostusta, toimialan tutkimustoimintaa ja julkista rakennusalan korkeinta opetusta erityisesti Pohjois-Suomessa”. Jäseniä ovat yhteisöt ja yksityiset henkilöt.

Yhdistyksen yritysjäseniä ovat Skanska Talonrakennus Oy, Lemminkäinen Talo Oy, YIT Rakennus Oy, NCC Rakennus Oy, Lujatalo Oy Oulu, Rakennusteho Oy, Insinööritoimisto Tarmo-Rakenne Oy, VR-Track Oy, Destia Oy, WSP Finland Oy, UKI arkkitehdit Oy, Plaana Oy.

Pohjois-Suomen rakennusklusteri järjesti yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa seminaarin Rakennusalan huippuosaamista Oulussa vahvistettava 23.2. Seminaarin esitelmät löytyvät tämän linkin kautta

Palaa edelliselle sivulle