Rakennuspoliittinen iltapäivä keräsi sankan kuulijakunnan

to 9. lokakuuta 2008 16.59.00

Avauspuheenvuorossaan RILin puheenjohtaja Jorma Haapamäki toi konkreettisesti esille, miten rakennettu ympäristö koskettaa toisaalta kuntalaisia ja toisaalta päättäjiä. Keskeisinä teemoina hän käsitteli investointeja, asumista, energiatehokkuutta ja maankäytön hajoamista ja kuntayhteistyötä.

VVO:n kehitysjohtaja Tero Vanhanen toi mielenkiintoisella tavalla esille ne tekijät, joista asuntojen hinta muodostuu. Esityksessään hän myös kertoi, miten kustannuksia voidaan optimoida ja miten asukas voi koota itselleen unelmiensa kodin.

Vantaan yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo esitteli liikenteen ja erityisesti työ- ja kotiperäisten matkojen kehitystä ja miten Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 2007, joka ei ole pelkästään liikennejärjestelmäsuunnitelma), on nämä otettu huomioon. Kattavassa esityksessä käsiteltiin myös päästöjä ja keinoja niiden vähentämiseksi.

Espoon kaupungininsinööri, rakennusneuvos Martti Tieaho visioi maankäyttö- ja liikennesuunnitelmien ajallista ja hallinnollista yhteensovittamista. Esillä olivat myös liikenneinvestointien rahoitus sekä ”Vanhasen himmeli”.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä toi esille ne Helsingin metropolin keskeiset haasteet, joihin yhteistä päätösvaltaista hallintoa tarvitaan. Hän esitteli myös, miten metropoli kasvaa hallitusti ja miten liikennejärjestelmän ja asuntorakentamisen kehittämisellä vastataan haasteisiin. Hallinnollisia vaihtoehtoja ovat MegaCity ja Metro Helsinki.

Kansanedustaja Tapani Mäkinen toi kommenttipuheenvuorossaan esille Vantaan näkökulmaa hallinnolliseen yhteistyöhön. Valtuustoehdokkaiden lukuisissa kommenttipuheenvuoroissa käsiteltiin laajasti sekä hallinnollista yhteistyötä että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon.

Palaa edelliselle sivulle