Rakennuksen ja rakenteiden elinkaaren hallinta – kestävän rakentamisen lähtökohta

ke 26. kesäkuuta 2013 14.14.00

Energia- ja materiaalikulutuksen ja päästöjen vähentämistavoitteiden asema on rakentamissäädöksissä jatkuvasti kasvamassa. Kestävän rakentamisen kannalta on elinkaariajattelu välttämätön lähtökohta. Elinkaaren teknis-taloudelliset hallintamenetelmät ovatkin yhä tärkeämpiä rakennuksen suunnittelun, toteutuksen ja käytön työkaluja. Hallintamenetelmät esitellään uudessa julkaisussa RIL 216 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta.

Ohje on v. 2001 julkaistun RIL 216-2001 Rakenteiden elinkaaritekniikka -julkaisun laaja päivitys, jossa on otettu huomioon menetelmien ja käytäntöjen kehitys, mukaan lukien määräys- ja standardimuutokset. Julkaisun tavoitteena on toimia rakentamisen elinkaari-ajattelun teorian ja menetelmien perusteoksena teknis-taloudelliselta näkökulmalta katsottuna.

Ohje käsittelee rakennusten ja rakenteiden kaikkia elinkaaren vaiheita. Elinkaariajattelun toteuttamista kuvataan erityisesti suunnittelussa, mutta myös toteutuksessa ja ylläpidossa sekä valmistukseen ja purkuun liittyvässä uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä.

Julkaisun aihealueita ovat rakennusten energiatehokkuuden optimointi elinkaariperiaatteella energiantarpeen ja energianhankinnan vaihtoehtoja vertailemalla, ympäristövaikutusten minimointi, materiaalitehokkuuden hallinta sekä rakennusten, järjestelmien ja rakenneosien pitkäaikaiskestävyyden, käytettävyyden ja terveellisyyden varmistaminen.

Ohjeen käyttäjiä ovat kaikki rakentamisen ja käytön osapuolet, kuten tekniset asiantuntijat (erityisesti rakennesuunnittelijat ja talotekniikkasuunnittelijat), omistajat ja arkkitehdit (käyttövaatimusten asettaminen), rakennuttajat (talous- ja projektinhallintanäkökulma) ja rakennuksen ylläpidon osapuolet (huoltoyhtiöt, isännöitsijät, taloyhtiön hallitus, jne.)

Päivitystyöstä ovat vastanneet Asko Sarja (päätoimittaja) ja Gunnar Åström. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet myös Esko Kerkkänen, Sakari Pulakka, Pekka Vuorinen ja Mikko Peltokorpi.

Myynti: RIL, www.ril.fi/kirjakauppa tai pirkko.snellman@ril.fi, puh. 0207 120 600/Pirkko Snellman.

Palaa edelliselle sivulle