Rakennetun ympäristön kehittymisen ohjaus puheenaiheena

ke 1. lokakuuta 2008 08.15.00

Jorma Haapmäki palasi myös kiinteistö- ja rakentamisalan toimesta pari vuotta sitten laadittuun rakennetun omaisuuden tilaa arvioivaan ROTI- raporttiin. - Kun sen tulokset julkistettiin alkuvuonna 2007, rakennetun omaisuuden tila voitiin todeta vain tyydyttäväksi. Luokan priimuksena erottui selvästi ilmaliikenne. Keskeisenä tekijänä sen menestyksessä oli kilpailtujen markkinoiden vaikutus ilmaliikenteen ohjaukseen. Asiakkaat ja heidän tarpeensa ohjaavat ilmaliikenteen ja sen infrastruktuurin ylläpitoa ja kehittämistä. Kiitettävä tulos oli saatu aikaan lisäksi ammattimaisella toiminnalla ja mahdollisuudella hankkia rahoitusta investointeihin silloin, kun asiakastarpeet niitä edellyttävät.

ROTI-julkistuksen jälkeen on rakentamisen ohjauksessa tapahtunut paljon. Ilmastonmuutos ja vaatimukset energiatehokkuuden parantamiseksi toimivat nyt kehityksen suurimpina draivereina. Hallitusohjelmaan on muutoinkin ennennäkemättömän kattavasti sisällytetty rakennetun ympäristön ohjaukseen ja kehittämiseen liittyviä teemoja. Siitä voimme olla tyytyväisiä, totesi Jorma Haapamäki.

   
   

Rakennusinsinööripäivien esitykset löytyvät linkeistä alla:

 • Tervetuloa
  Puheenjohtaja Jorma Haapamäki, RIL
 • <tiedosto sateri_rip.pdf>Avauspuheenvuoro
  </tiedosto>
  Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö
 • <tiedosto ril_saarinen_26.9.pdf>Informaatio-ohjaus
  </tiedosto> Toimitusjohtaja Jani Saarinen, RAKLI
  ”Aika on rahaa – voisiko tietokin olla?"
 • Normiohjaus
  Virastopäällikkö Tapani Mäkikyrö, Oulun kaupunki, rakennnusvalvontavirasto
  Määräysten ja kaavojen tiukkuus - miten toimii kenttä, miten rakennusvalvonta?
 • Taloudelliset ohjauskeinot
  Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö
 • Poliittinen ohjaus
  Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, Vantaa
  " Kenen kaupunki - poliittinen ohjaus kaupunkisuunnittelussa"

Palaa edelliselle sivulle