Rakennetun omaisuuden digitalisointi

pe 20. maaliskuuta 2015 08.26.00

Esitys Suomen tulevan hallitusohjelman toimintasuunnitelman osaksi ja tietopohjaksi

BuildingSMART Finlandin tavoitteena on saada rakennusalalle yhteinen tiedonhallintamalli, johon koko rakennus- ja kiinteistösektori voisi tukeutua. Jotta tämä tavoite saataisiin osaksi Suomen tulevan hallitusohjelman toimintasuunnitelmaa, esittelivät BuildingSMARTin edustajat asiaa eduskuntaryhmille 26.2.

Digitalisoinnin avulla luodaan rakentamisen toimialalle kokonaan uusia kansainvälisiä liiketoiminta-mahdollisuuksia, joilla parannetaan koko alan kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja. Digitalisoituminen ja tietomallien tehokas hyödyntäminen parantaisi rakennusalan tehokkuutta ja tuottaisi merkittäviä kustannussäästöjä, mutta se edellyttää kansallista sitoutumista ja tukea asian edistämiselle. Riittävän kattavien standardien puuttuessa tiedon hallinnan käytännöt ovat hajanaisia ja tehottomia.

Julkisen hallinnon alaisen kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen tulisi varmistaa asettamalla tietomallintaminen Suomessa pakolliseksi suunnittelu- ja rakennetun omaisuuden hallintamenetelmäksi.

Yhteiskunnallinen tausta ja ongelma

Rakennetun omaisuuden tila on huonontunut jo viisi vuotta peräkkäin (Rakennetun omaisuuden tila -raportti 2015, www.roti.fi). Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana rakentamisen tuottavuus ei ole juuri parantunut ja kiinteistönpidon tuottavuus on jopa laskenut. Samaan aikaan niillä toimialoilla, joilla on aktiivisesti hyödynnetty uusia teknologioita ja digitalisaation mahdollisuuksia, tuottavuus on kohentunut jopa 70 %.

Digitalisoinnilla tehokkuutta ja kustannussäästöjä rakennusalalle

Uusi digitaalinen suunnitteluteknologia, tietomallintaminen (engl. Building Information Modeling - BIM) on mullistamassa rakennusalaa maailmanlaajuisesti. Yhä useampi valtio on panostamassa tietomallistandardien kehittämiseen pyrkien näin rakennetun ympäristön tehokkaampaan suunnitteluun, halvempaan rakentamisen ja hallitumpaan ylläpitoon.

Parempaa laatua, uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja työpaikkoja, hyötypotentiaali Suomelle

Uudet tietotekniset mahdollisuudet ja erityisesti kolmiulotteiseen, tietomallipohjaiseen suunnittelu-teknologiaan siirtyminen muuttavat koko rakentamisen prosessia. Hallitun digitalisoinnin avulla rakennusalan tehokkuutta voitaisiin parantaa jopa kymmenillä prosenteilla. Suomessa jo 10 % parannus tarkoittaisi noin 3 miljardin euron kustannushyötyä vuodessa.

Meillä lähtöasetelma on monia muita maita parempi, sillä avoimen standardin mukaiset tietomallit ovat jo nyt laajasti käytössä rakennushankkeiden suunnittelussa. Harmonisoimalla tietorakenteita ja prosesseja myös potentiaaliset hyödyt ovat siten mahdollista lunastaa nopeammin kuin muualla.

BuildingSMART Finland on Rakennustietosäätiön alaisuudessa toimiva puolueeton, suomalaisten kiinteistö- ja infra-alan omistajien ja palveluntuottajien muodostama yhteistyöfoorumi. Mukana toiminnassa ovat omistajien lisäksi laajasti suunnittelijat, urakoitsijat, ohjelmistotalot, yliopistot ja oppilaitokset sekä muut rakennusalan yritykset. Toiminnan tavoitteena on tieto- ja kaupunkimallinnuksen edistäminen Suomessa.

Palaa edelliselle sivulle