Rakennettu omaisuus monien haasteiden edessä

ke 11. helmikuuta 2015 09.30.03

ROTI 2015 esittää yli 130 tekoa seuraavalle vaalikaudelle

Suomen rakennettuun ympäristöön kohdistuvat tarpeet ja mahdollisuudet eriytyvät kovaa vauhtia. Vaikka halua ja osaamista olisi, kaikkea rapistuvaa ei ole varaa eikä järkeä korjata. Oikeilla toimilla valtio, kunnat ja toimiala voivat piankin saada aikaan vähemmällä enemmän – ja parempaa.

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2015 -hanke keräsi lähes sata kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa arvioimaan rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuutta. Näkökulmina tarkasteltiin rakennuksia, liikenneverkkoja sekä yhdyskuntateknisiä järjestelmiä. Lisäksi ajankohtaisina poikkileikkaavina teemoina selvitettiin digitaalisia ratkaisuita sekä alan koulutusta ja kehitystä.

Hankkeen tuloksena syntyi yli 130 kehitysehdotusta, jotka voi pelkistää julkiselle sektorille seuraaviksi keskeisimmiksi tavoitteiksi:

Rakennetun ympäristön ministeriö
Rakennettu ympäristö on yhä monimutkaisempi kokonaisuus, jonka keskinäisissä riippuvuussuhteissa on valtavasti käyttämättömiä mahdollisuuksia. Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusedellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvät valtionhallinnon asiat on yhdistettävä rakennetun ympäristön ministeriöksi.

Tietomalli kaikkiin merkittäviin julkisiin hankkeisiin
Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään kiinteistö- ja rakennusalalla yhä vähän, ja vallitsevat käytännöt ovat usein päällekkäisiä ja käyttäjälle liian monimutkaisia. Tässä olisi helpon harppauksen paikka. Sen osana kaikissa merkittävissä julkisissa rakennus- ja korjaushankkeissa on edellytettävä vuoden 2017 alusta alkaen tietomallipohjaista toimintaa.

Alalle yhteinen koulutus- ja osaamisstrategia
Suomalaisen rakentamisen laatu vaihtelee liian paljon, ja lisäksi rakennushankkeiden vaatimustaso on lyhyessä ajassa moninkertaistunut. Paras laatutakuu alalle on vaativa asiakas, joten välttämätön jatko valtakunnallisille Kosteus- ja hometalkoille on Elinkaaritalkoot. Samalla valtion ja alan on yhdessä laadittava kaikki alan koulutustasot sisältävä koulutus- ja osaamisstrategia.

Säästöjä julkisiin tilaajaresursseihin panostamalla
Huomattava osa rakentamisen panoksista kuluu yhä hukkaan ja odotteluun, vaikka tarjolla on runsaasti tuottavuutta parantavia työkaluja elinkaaren eri vaiheisiin. Tila- ja järjestelmätarpeiden oikealla määrittelyllä, tietomallinnuksella ja uusilla yhteistoimintamalleilla voidaan säästää jopa kymmeniä prosentteja hankkeiden kustannuksista. Nämä kaikki ovat kuitenkin saavutettavissa vain, jos valtio ja kunnat panostavat voimakkaasti rakennetun ympäristön parissa toimivan henkilöstönsä riittävyyteen, osaamiseen ja kehittämiseen.

Rakennetun omaisuuden nykytilalle ROTI 2015 -hankkeen viisi asiantuntijapaneelia antoivat seuraavat arvosanat: rakennukset 7, liikenneverkot 7, yhdyskuntatekniikka 7½, digitaaliset ratkaisut 6 ½ ja koulutus ja kehitys 7.

”Suomi pärjää rakennetun ympäristön kansainvälisissä vertailuissa hyvin. Mutta ’hyvä’ on kovin laimea tavoite, jos voisimme olla parhaita. Siksi asiantuntijoiden nykytilalle antamat arvosanat jäävät parhaimmillaankin tyydyttäviksi. Ratkaisuna ROTI 2015 on tunnistanut suuren joukon konkreettisia toimenpiteitä kohti ykkössijaa”, toteaa ROTI 2015 -projektijohtajana toiminut Teemu Vehmaskoski Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä.

**
Rakennetun ympäristön merkitys: 99 % ihmisten ajankäytöstä, 74 % Suomen kansanvarallisuudesta, 63 % investoinneista, 46 % kasvihuonepäästöistä, 41 % energian loppukäytöstä, 20 % bruttokansantuotteesta ja 11 % työllisyydestä.

Seuraa ROTIA verkossa!
https://roti2015.wordpress.com
http://twitter.com/2015ROTI
http://facebook.com/ROTI2015
http://www.roti.fi

Palaa edelliselle sivulle