Rakennetekniikan seuraavan sukupolven suunnitteluohjeet

pe 13. helmikuuta 2015 08.10.00

IABSE Workshop ”Rakenteiden turvallisuus, vaurionsietokyky ja kunnonseuranta” kokosi 60 asiantuntijaa 21 eri maasta keskustelemaan rakenteiden turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Tapahtuman järjestivät Silta- ja rakennetekniikan kansainvälisen yhdistyksen IABSEn Suomen osasto ja RIL Tuusulassa 11-12.2.2015. Workshop oli jatkoa samassa paikassa vuonna 2013 järjestetylle tapahtumalle.

Kutsutut alustukset aloitti Predrag Popovich Yhdysvalloista tekemällä yhteenvedon maansa siltasortumista, niiden syistä ja seurauksista. IABSEn Presidentti Prof. TkT David A. Nethercot Isosta-Britanniasta esitteli menetelmiä, jolla vaurionsietokyky saadaan osaksi rakennesuunnittelua. Sveitsiläinen Prof. TkT Eugen Brühwiler analysoi kokemuksia olemassa olevien rakenteiden laskentastandardista, joka on ollut käytössä Sveitsissä nyt neljä vuotta. Prof. TkT Michael H. Faber Tanskasta kertoi maaliskuussa julkaistavasta riskianalyysipohjaista rakennelaskentaohjeesta, ja sen soveltamisesta vaurionsietokyvyn analyysiin. Workshopin kolmanteen teemaan osallistujat johdatti Prof. TkT Joan Casas Espanjasta puhumalla siltojen värähtelymittauspohjaisesta kunnonseurannasta.

Kutusuttujen alustusten lisäksi Workshopissa pidettiin 32 muuta esitystä, jossa alan tutkijat kertoivat tutkimustuloksistaan. Prof. TkT Risto Kiviluoman vetämissä paneelikeskusteluissa käsiteltiin mm. suunnitteluohjeiden kehitystarvetta olemassa olevien rakenteiden rakenneanalyysiin ja vaurionsietokykytarkasteluihin liittyen, jatkokoulutuksen merkitystä, tilastollisten ja deterministien menetelmien eroja ja instrumentointipohjaisen kunnonseurannan laatukysymyksiä.

Workshopin kokoelmakirja (298 s) on julkaistu IABSE-Reports sarjassa volyymillä 103. Sen voi hankia IABSEn sivuston kautta www.iabse.org

Kuten vuoden 2013 tapahtumaa, nyt pidettyä Workshoppia voi hyvin pitää onnistuneena. Se mahdollisti paitsi tutkimustulosten esittelyn, myös avoimen keskustelun eri menetelmien vahvuuksista ja kehitystarpeista.

Risto Kiviluoma
Puheenjohtaja, IABSEn Suomen osasto

Palaa edelliselle sivulle