Puuelementtirakentamisen uusi teollisuusstandardi RunkoPES julkaistu

ke 19. joulukuuta 2012 12.31.00

Puuelementtirakentamisen uusi teollisuusstandardi RunkoPES on julkistettu puuinfo.fi-palvelussa. Nyt julkaistu ohjeistus on tarkoitettu ensisijaisesti tilaajien ja suunnittelijoiden työkaluksi.

Järjestelmää käyttämällä rakennus voidaan suunnitella ottamatta kantaa rakennuksen toteuttajaan ja/tai kenen ratkaisuja siinä käytetään. Tilaaja voi kilpailuttaa eri ratkaisutarjoajat ja runkojärjestelmät vertailukelpoisesti samalla kun rakenneratkaisujen toimittajat pystyvät tarjoamaan kohteen tasa-arvoisesti ja kustannustehokkaasti. Tarvittaessa eri valmistajien ratkaisut ovat liitettävissä toisiinsa.

RunkoPES-ratkaisut soveltuvat käytettäväksi eri käyttötarkoituksisiin rakennuksiin pientaloista kerrostaloihin voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti. Runkojärjestelmä voi olla joko kantavat seinät tai pilari-palkki-järjestelmä.

Järjestelmä mahdollistaa erilaisten runkoratkaisujen sekä seinärakenne- ja välipohjarakennevaihtoehtojen käyttämisen ml. ranka- ja massiivipuurakenteet. Ulkovaipan energiatehokkuutta voidaan säädellä elementtien liittymäperiaatteiden säilyessä ennallaan. Liittymäperiaatteita voidaan soveltaa taso- ja tilaelementeissä yhdessä ja erikseen.

Standardin laatimisessa on pyritty mahdollisimman joustavaan järjestelmään. Siinä on vakioitu vain elementtien reunojen muoto (geometria), kiinnitys- ja tiivistysperiaatteet sekä moduuliviivojen asema suhteessa rakenteeseen. Lisäksi järjestelmä antaa suosituksia rakennepaksuuksista, jännemitoista ja kerroskorkeudesta.

RunkoPES ratkaisuja laadittaessa on kiinnitetty suurta huomiota laadun ja kriittisten työvaiheiden kuten tiivistyksen hallintaan. Ratkaisuja on tarkasteltu kantavuuden, ilmanpitävyyden ja kosteustekniikan, lämmöneristävyyden, akustiikan, palotekniikan ja rakennettavuuden näkökulmasta.

Aineistot löytyvät puuinfo.fi -palvelusta, josta jo löytyy järjestelmään yhteensopivat rakennekirjastot ArchiCAD-, AutoCAD- ja Revit-ohjelmiin. Muistutuksen uusista aineistoista voi saada ilmoittautumalla Puuinfon sähköpostijakeluun osoitteeseen info@puuinfo.fi. RunkoPES -järjestelmän koulutusta annetaan ensi kevään puurakentamisen seminaarisarjassa. RunkoPES -järjestelmän kehittämisestä vastaa Finnish Wood Research Oy.

Palaa edelliselle sivulle