Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi julistaa vuoden 2014 stipendin haettavaksi

ke 5. marraskuuta 2014 09.55.00

Stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien nuorten henkilöiden kansainväliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Stipendin tulee edistää PTL:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä. Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin.

Stipendin suuruus on 1000 - 3000 euroa. Stipendejä jaetaan maksimissaan kuusi kappaletta. Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75% maksetaan alkuvuodesta 2015 ja loput 25% maksetaan sen jälkeen kun stipendin saaja on raportoinut työstään Suomen osaston hallitukselle.

Lisätiedot: www.nvfnorden.org -> Land -> Finland -> Stipendi ja anne.ranta-aho@liikennevirasto.fi

Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen stipendin käyttösuunnitelman ja muut mahdolliset rahoituslähteet lähetään 25.11.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anne.rantaaho@liikennevirasto.fi tai postitse Anne Ranta-aho/PTL, c/o Liikennevirasto, PL 33, 00521 Helsinki

Palaa edelliselle sivulle