Paikallavaletut betonirakenteet erikoisseurantaan pääkaupunkiseudulla

to 8. joulukuuta 2016 14.17.00

Ympäristöministeriö, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat sekä Rakennusteollisuus RT ry ovat käsitelleet rakennustyömailla valetuissa betonirakenteissa esiin tulleita ongelmia tänään 8.12.2016 pidetyssä tapaamisessa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset. Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat sopineet menettelystä yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa. Menettely on voimassa toistaiseksi. Se ei koske normaaleja pientaloja. Menettely on käytössä toistaiseksi, kunnes se voidaan perustellusti purkaa.

Suomessa on runsaasti rakennuskohteita, joissa käytetään paikalla valettuja betonirakenteita. Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että mahdolliset riskit näiden rakennuskohteiden osalta suljetaan pois myös pääkaupunki¬seudun ulkopuolella. Ympäristöministeriö on osaltaan kutsunut keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä koolle 20.12.2016 miettimään jatkotoimia.

Lisäksi Rakennusteollisuus RT ry on sopinut ympäristöministeriön kanssa siitä, että urakoitsijat ja betoniteollisuus käyvät läpi betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää parhaillaan rakennustuotteiden markkinavalvojana betonin havaittuja laatuongelmia.

Lisätietoja aiheesta ympäristöministeriön verkkosivuilla

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston tiedote paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden varmistamisesta.
Rakennusteollisuus RT ry:n tiedote paikallavalettujen betonirakenteiden erikoisseurannasta pääkaupunkiseudulla.

Palaa edelliselle sivulle